Geen jaren maar dagen

We staan aan het begin van een nieuw jaar. We hebben het over plannen voor het komende jaar of over zorgen. In de Bijbelse tijd had men het vaak over dagen. Opvallend. Veelzeggend.

We lezen over de dagen van Abrahams leven (Gen. 26: 1). We lezen dat Abraham en Sara oud en op dagen gekomen zijn (Gen. 18: 11). Wat lezen we aan het begin van het bekende Lukas 2? En het geschiedde in die dagen…. We lezen: HEERE, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, U hebt mijn dagen als een handbreed gemaakt en mijn levensduur is voor U als niets (Psalm 39). Wij zijn mensen van de dag. Leven we als mensen van de dag? In Jakobus 4: 13 tot 15 staat: U die zegt: wij zullen vandaag of morgen … u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. In Psalm 90 staat: Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Ofwel: leer ons zuinig zijn met onze dagen, omdat het er weinig zijn. Zoek de Heere heel bewust. We hebben Zijn genade nodig om werkelijk te kunnen leven én om getroost te kunnen sterven. Gebruik je dagen goed: vergeet niet te investeren in relaties en je af te vragen hoe je anderen tot zegen kunt zijn. Waarom wordt er in de Bijbel zoveel uitgedrukt in dagen? De diepste reden ligt in de schepping. De dag komt uit de hand van onze Schepper voort. We lezen in Genesis 1: En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Dagelijks zorgt Hij voor een nieuwe dag, met behulp van één van Zijn instrumenten: de zon. De dagen die ik ontvang, mijn dagen, zijn ten diepste Zijn dagen. Daarom mag Hij over mijn dagen gaan. Hij staat erboven. De dagen die we ontvangen zijn ook een onverdiend geschenk. Na de zondeval kan God het voor altijd nacht laten worden. Toch wordt het weer dag. Zo gezien is elke dag genade. God belooft zelfs Zijn Zoon. In de volheid van de tijd gaat Hij, het Licht der wereld, op Golgotha de meest duistere nacht in. Maar met Pasen brengt Hij een werkelijk nieuwe dag aan het licht! Wie leeft uit Hem, leeft in het licht van een grote toekomst waarin geen nacht meer zijn zal (Openb. 21). Los van Hem wordt het een nacht zonder einde.

Wij zijn mensen van de dag. In deze beperking zit ook een troost. De druk en pijn kan groot zijn in ons leven. Genadig geeft de Heere Jezus aan dat we alleen de dag van vandaag maar hoeven te leven. Die heeft immers genoeg aan zijn eigen kwaad (Matth. 6: 34). Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. De Heere die vandaag zorgt, zal dat ook morgen doen. Daar leeft het geloof van. Gods zegen gewenst in alle dagen van 2024.

S.J. Verheij