Geestelijke groei

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. (2 Petrus 3: 18)

Ik weet niet of u wel eens in het Anne Frank huis in Amsterdam bent geweest. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog hield Anne Frank met streepjes op het behang bij hoeveel zij in de afgelopen maanden was gegroeid. U kunt die streepjes nog steeds gaan bekijken.

Misschien moeten wij ook maar eens een paar streepje gaan zetten:
Streep in uw agenda de dagen maar aan, waarop u persoonlijke Bijbelstudie hebt gedaan.
Kruis de zondagen maar aan, waarop u een geestelijke zegen onder de prediking hebt ontvangen.
Houd in gedachten de avonden, waarop u tijdens de vereniging iets goeds van de Heere hebt ontvangen.
Vergeet niet de momenten, waarop je in contact met de levende God bent gekomen.
En zie dan eens welke geestelijke groei u doormaakt.

Geestelijke groei veronderstelt geestelijk leven.
Vergelijk het maar met het natuurlijke leven. Een baby moet eerst geboren worden, voordat het kan groeien.
Zo is het ook in het geestelijke leven.
De wedergeboorte is de poort tot en de wortel van het geestelijke leven.
Door Gods Geest worden wij levend gemaakt.
Door Gods genade worden wij in Christus ingeplant.
En uit Christus ontvangen wij genade om te groeien in het geloof.

Zodra er echter een baby is geboren, houden wij de eerste dagen nauwkeurig bij hoeveel het kind groeit. Als na een aantal maanden de baby nog steeds op het geboortegewicht is, dan maken wij ons terecht zorgen.
Zo is het ook met het geestelijke leven. Een gezond geestelijk leven vertoont een gestage groei. Het geloof wortelt in de diepte en groeit in de hoogte. Het geloof bloeit en draagt vrucht.

En Petrus voegt daar deze vermaning aan toe:
Broeders en zusters, u moet niet op uw geestelijke geboortegewicht blijven steken. U moet elke dag leven van genade en groeien in het geloof!
Wij weten niet wat het leven ons brengt.
Wij hopen op voorspoed, wij bidden om zegen.
Maar diep in ons hart weten wij ook dat er tegenspoed kan komen.

Misschien zal ziekte, verdriet of rouw ons deel worden.
Het kan in ons leven geducht stormen.
Daarom zegt Petrus tegen ons:
wortel dieper in Christus, hecht u steviger aan Hem, maak in Zijn Woord uw gang en treden vast. Zoals een jonge boom zich te midden van de stormen steeds dieper en dieper wortelt in de aarde, zo wortelt het geloof zich meer en meer in de steenrots Christus.

U zegt: ik word in mijn geloofsleven zo vaak heen en weer geslingerd.
Ik lijd aan geestelijke evenwichtsstoornissen.
Door de gebeurtenissen in mijn leven word ik soms geweldig uit het lood geslagen.
Welnu, zegt Petrus, verander dit gebod maar in een gebed.
Als de Heere gebiedt: groei op in de genade!
Bid dan: Heere, vermeerder het geloof en vermenigvuldig de genade!
Of om het met de woorden van Gezang 229 te zeggen:

Heere, laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de Wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ds. H.J. van der Veen