Gelukkig nieuwjaar!

“Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.” (Mattheüs 5: 8)

Gelukzoekers’ heten ze: mensen die uit andere delen van de wereld hun geluk beproeven in ons werelddeel. Zoeken van geluk is een heel basale menselijke behoefte. Ieder mens zoekt geluk. We hopen in het nieuwe jaar een beetje geluk te ontvangen in ons persoonlijk leven en in de wereld.

In het tekstgedeelte is in een korte tijd een mensenmenigte op de been gekomen om het geluk te zoeken bij Jezus. Jezus is begonnen aan zijn openbare optreden. Terwijl de mensenmenigte met verwachting naar Jezus komt om te worden genezen, ziet Hij hen! Jezus weet wat er in hun hart omgaat. Als een nieuwe Mozes klimt Hij de berg op om zijn troonrede uit te spreken. Het klinkt als een refrein dat je jezelf gelukkig mag prijzen als Zijn leerling. In een paar zinnen geeft Jezus de karaktertrekken van een leerling van Jezus aan. Het zijn karaktertrekken die dwars ingaan tegen de geest van de tijd. Iedere karaktertrek staat haaks op het verlangen en het streven van de wereld. Leerlingen van Jezus vormen een tegencultuur midden in deze wereld. Wie een leerling van Jezus is, ontvangt de belofte van Gods Koninkrijk.

Tussen alle karaktertrekken in vinden we dan ook de karaktertrek van de zuiverheid van hart. Dat is misschien wel de moeilijkste van alle ‘zaligsprekingen’. Want wie heeft een zuiver hart? Aan de buitenkant kun je jezelf wel reinigen. Maar hoe kun je nu je binnenkant zuiver houden?! Zuiver van hart is alleen Jezus. Alleen Hij volbrengt en vervult wat Hij vraagt van zijn leerlingen. Een zuiver hart krijgen we dus alleen wanneer we met ons hele hart op Hem gericht zijn!

Wie zó zuiver van hart is en Jezus in het oog houdt, krijgt de belofte om God te zien. Dat is een prachtige belofte! Maar kun je God wel zien?! God is voor onze menselijke ogen toch te heilig?! Zoals we niet in het licht van de zon kunnen kijken, kunnen we zeker Gods heerlijkheid niet zien! Geen mens heeft God gezien. Zelfs Mozes of Elia niet. En toch zegt Jezus tegen zijn leerlingen, dat je God ziet in Hem! Jezus is het beeld van God de Vader! Wanneer je naar Jezus kijkt, zie je God zelf! Het evangelie vertelt ons dat niemand God kan zien, maar wanneer je naar Jezus kijkt, zie je Hem in menselijke gestalte!

Ieder mens is een gelukzoeker. Geluk vind je door de woorden van Jezus ter harte te nemen. Geluk vind je door Jezus te volgen in je leven. Geluk vind je door zijn leerling te zijn. Daarom: gelukkig nieuwjaar gewenst!

J.W. Sparreboom