Gelukszoekers of Stadzoekers

(Hebreeën 13: 14)

Zoekers, dat woord hoor je nogal eens om je heen. Vandaag de dag zouden er nogal wat mensen op zoek zijn naar de zin van hun leven, naar het waarom van hun zijn hier op de aarde.
Zoekers! Er klinkt iets van rusteloosheid door in dat woord zoekers. Dat is niet zo erg, als het maar ingegeven wordt door een verlangen naar het vinden van echte rust, zekerheid, veiligheid, behoud, genade, eeuwig leven. En het niet eerder ophouden met zoeken aleer dat gevonden te hebben. Maar dat is lang niet altijd het geval. Er zijn genoeg mensen, die rusteloos door blijven zoeken, zelfs al hebben ze alles wat hun hartje begeert. Dan nog hebben ze geen rust. Voelen ze zich nog niet gelukkig!
Dat komt, omdat het materiële niet verzadigen kan, geen rust brengt, laat staan een vrede, die alle verstand te boven gaat. Wat is dat toch wat ons mensen voortdrijft, die drang, die drijfveer om het steeds weer bij nieuwe dingen te zoeken, geluk te zoeken. Zou het te maken hebben met een diepe drijfveer, die in ons allen schuilt: het verlangen naar geborgenheid, het paradijs, de nieuwe stad van de toekomst?
Ik weet wel zeker, dat wij het op aarde nooit geheel en al zullen vinden. Wij zijn vreemdelingen hier op aard. Wij hebben hier ook geen blijvende stad. Maar wij zoeken de toekomstige, staat er in Hebreeën 13: 14. Er is ons een nieuw Jeruzalem beloofd. Het paradijs keert weer. Jeruzalem is daarom niet meer het thuis of het einddoel van de gelovigen, van de gemeente van Christus. Want de offerdienst in de tempel bestaat niet meer en gerechtigheid valt van de wet niet te verwachten. Wij verwachten ook geen herstel van het oude, aardse Jeruzalem, maar wij verwachten een hemels Jeruzalem. In het Grieks staat een woordspeling: menousa (blijvend) en mellousa (lett. zullen zijn, toekomstig). Slechts het toekomstige Jeruzalem is blijvend.
Wat is de weg er heen? De weg naar dat nieuwe, dat blijvende Jeruzalem is geloof in de weg van Jezus. De weg van Jezus was een via dolorosa. Een weg van smarten, een weg van lijden. Een kruisweg. Waarop Jezus Zichzelf, zijn leven offerde voor zondige mensen. Voor u, jou en mij.
Ben jij een zoeker? Of u? Dan wijs ik u de weg waar u zoeken moet. Jezus is de weg! Wie in geloof achter Hem aan gaat, zal die nieuwe stad, het hemelse Jeruzalem zeker vinden.

Ds. J.F. Tanghé