Gezondheid

Marcus 2: 1-12
Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ (vers 5)

Wij koesteren onze gezondheid. En terecht. Gezondheid is een groot goed. Dat merken we des te beter wanneer we zorg hebben om onze gezondheid. De gehandicapte man uit de tekst heeft veel zorg om zijn gezondheid. Gelukkig heeft hij vrienden, die hem met trouwe toewijding omringen. Mooi wanneer je tijdens een ziekteperiode of bij handicap zulke mensen hebt! Dat is wel een voorrecht. Mooi wanneer de gemeente van Christus zo’n vriendengroep mag zijn! Deze vrienden verlangen ernaar om hun vriend het beste te geven: zij willen hem bij Jezus brengen. Jezus ziet het geloof van de vier vrienden. Natuurlijk verlangt de man genezing! Maar het verrassende is, dat Jezus een ander antwoord geeft. Kennelijk is het grootste probleem van die verlamde man zijn zonde. Wanneer het woord ‘vriend’ klinkt, horen we Gods liefde en genade. Jezus spreekt de man van zonden vrij, omdat Hij straks als de Zoon van God aan het kruis zal sterven voor de zonden. Intiem en intens mogen ook wij deze woorden horen. Belangrijker nog dan gezondheid is het dat Jezus Christus je vandaag zijn “vriend” noemt en je zonden op Zich neemt!

Welk een Vriend is onze Jezus
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.

J.W. Sparreboom