God aan uw voordeur

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop, indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot Hem inkomen, en Ik zal met Hem avondmaal houden, en hij met Mij.”
(Openbaringen 3: 14 – 22)

De bovenstaande tekst komt uit een brief van Jezus, in opdracht geschreven door Johannes, gericht aan de christelijke gemeente van Laodicea. De brief geeft in directe taal weer hoe Jezus denkt over halfslachtigheid.
Als je het eerste gedeelte leest kun je er hevig van schrikken. Je kunt er ook snel overheen lezen en denken: ‘Ik kom niet uit Laodicea, ik ben de geadresseerde niet.’ Toch is het goed om de brief te lezen alsof deze persoonlijk aan u, aan jou is gericht.
God roept ons op om voor de volle 100% voor Hem te gaan. Hij heeft er niets aan als wij Hem op fiftyfifty basis volgen. Hier schudt God ons allemaal wakker. Wakker om ons te laden met het enthousiasme dat alleen van Hem vandaan kan komen. Enthousiasme voor God is vol van God zijn.
Alleen zo kan Hij door ons heen werken. God heeft felle kritiek op een berekende levenswijze waarbij zijn Geest niet de toegang krijgt die Hij van ons vraagt.
Veel te vaak is het voorgekomen dat mensen deze kritiek correct nazeggen om het daarop de ander eens goed in te wrijven. God is gelukkig anders, Zijn kritiek is opbouwend en naar Zich toeroepend. Hij komt Zelf naar de voordeur van ons bestaan en klopt aan. Hij wil bij ons binnenkomen om samen de zaken op Goddelijke orde te brengen. In de praktijk is het dan zo dat de bezem er door gaat. We worden gereinigd van de bronnen van onze levensproblemen. Grote schoonmaak dus.
Samen avondmaal houden betekent dicht bij elkaar komen. De Geest van God omhelst zo als het ware de geest van de mens. Zo mag een mens zich dan vertroost en versterkt weten om er weer op uit te gaan. Niet meer met een boekje in hoekje blijven zitten maar actief leven in dienstbaarheid, uit dankbaarheid. Een ieder naar zijn gave en mogelijkheden, soms zijn dat enkel gevouwen handen. Dat is wat de Deurklopper wenst.
Zo klopt de Schepper van de hemel en de aarde ook op uw deur, op jouw deur zolang er de tijd nog voor is. Laat Jezus niet staan. Maak open die deur! Zit die zo vastgeklemd en krijg je hem zelfs met geen mogelijkheid op een kier? Zeg het dan maar tegen Jezus. Hij is dichtbij en Zijn macht kent geen grenzen.

Gert Harrewijn