God is niet te begrijpen

“Heilig, heilig, heilig, is de Heere der heirscharen!…”
(Jesaja 6: 3)

De Deense dominee/dichter Kay Munk leefde in de eerste helft van de vorige eeuw. Hij werd op 8 januari 1944 door de Nazi’s vermoord omdat hij een boodschap verkondigde die in strijd was met de heersende ideologie. Van zijn hand komt het onderstaande, het is iets aangepast aan deze tijd.

“God is nog steeds voor ons de Verhevene, de Onaantastbare, ja de Vreselijke. Wij zijn bang voor God – Hij immers is God en wij zijn slechts als stof en as. Het witte licht van de eeuwigheid snijdt ons in de ogen, als wij Zijn aangezicht aanschouwen, en de bevroren dauw van het ijskoud heelal ligt op de zoom van Zijn kleed. Zelfmoordenaars nemen onschuldigen mee in hun dood, in Haïti komen meer dan 200.000 mensen om; mevrouw Janssen heeft bericht gehad dat ze ongeneselijk ziek is; Mijnheer X. en zijn vrouw die op hun bruiloft nog straalden van geluk, maken elkaar nu het leven tot een hel; per jaar vinden in Nederland 30.000 levens hun einde in de abortusklinieken; de hebzucht van enkelen bepalen het welzijn van velen; christenen in Noord Korea sterven de marteldood en in mijn eigen hart loeren de lusten, loert de wraak, de hoogmoed en de zelfvernietiging. Nee, we begrijpen God niet, waarom Hij de duivel nog zoveel de ruimte geeft – het witte licht van Gods aangezicht verblindt ons.”

God is volmaakt en vaak anders als wij mensen wensen. Hoe onbegrijpelijk voor ons is het almachtige Opperwezen. In het Oude Testament lezen we in de verhalen hoe schepselen medeschepselen ombrachten – naar Zijn wil. We lezen over Zijn boosheid over onze zonden. De wraak van God vinden we terug op Gogoltha. Gods vergelding is echter nauw verbonden aan Zijn onbegrensde Liefde. Onbegrijpelijk. In de bijbel kunnen we Hem beter leren kennen. Daar kunnen we ook iets van Hem begrijpen. De Heilige Geest opent onze geestelijke ogen daarvoor. Nu nog slechts voor een gedeelte, er blijven voor ons veel vragen openstaan. Straks is het echter een kennen van aangezicht tot aangezicht. Voor alle mensen die hun vertrouwen op Jezus Christus hebben gesteld geldt dan werkelijk en voor altijd: Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Gelukkig mogen we dat hier, op momenten al ervaren. Het is goed om te overdenken hoe heilig God is. Eeuwig dank aan die heilige God dat we Hem kunnen ontmoeten. Mogelijk gemaakt door het offer van Zijn Zoon. Duur betaalde vergeving. God verlangt naar ons. Onbegrijpelijke waarheid. De Heilige God is al onze eerbied en aanbidding waard. Buigen, neerknielen en loven. Zijn aangezicht wendt zich tot u en jou.

Gert Harrewijn