Gods NAAM kennen

Ik geloof wel dat er iets is. Ik tast en voel, een poort, een tentakel, een boom, een zweep, een hoorn. Het is donker en je weet niet wat het is. Alleen als het licht wordt, weet je wat het ‘iets’ is. Dan blijkt het toch weer heel anders te zijn. Het blijkt een olifant te zijn. De namen die genoemd werden hadden soms betrekking op een deel van de werkelijkheid, soms waren ze helemaal fout.

Ietsisme

Misschien zegt iemand wel: ik geloof wel dat er iets is. Of dat God is, weet ik niet. Ik voel me geen gelovige. Ik ben een ‘ietsist’. Soms merk ik wel iets. Dan denk ik: zoiets zou het moeten zijn. Maar ja, ik weet niet hoe je het zou weten of het waar is. Iedereen voelt toch weer wat anders. Moeten we wat dat betreft in het donker blijven tasten? Of gaat het licht nog een keer op? Volgens de christelijke Kerk is het licht een keer gaan schijnen. Het Licht is een persoon, Jezus Christus. Daarom hoeven we niet in het duister te tasten.

Wie is God?

Dat hoef je niet zelf te bedenken. Jezus Christus heeft Hem, zijn Naam bekend gemaakt. De eeuwen door hebben christenen ervaringen met Hem opgedaan. Die zijn verwoord in de bijbel. Die zijn aan ons verteld. Beeldspraak soms. In woorden vervat. Bepaalde hebben je voorkeur, andere spreken je minder aan. Hoe weet je nu of de beelden, die namen kloppen? Daarvoor moet je toch bij de bijbel zijn, waardoor de Here verlichting geeft. Wel oppassen voor eenzijdigheid. Alleen als je alle beelden, alle namen bijeen hebt, heb je in de gaten wie God echt is. Daar doe je wel een heel leven over.

En dan nog. Je hebt anderen ook nodig. Alleen samen met alle gelovigen is er een goed beeld van God te vormen. Alleen samen met alle gelovigen leer je God echt kennen.

Kennen en kennen is twee

Je kunt verstandelijk kennen. Maar het gaat erom dat je ook met God verbonden bent. Hoe lukt dat? Alleen door samen met andere gelovigen daarover te praten. Alleen door samen te bidden. Alleen door samen God te prijzen. Dan ga je ontdekken wie God is en gaat ook jou het licht op. Dan ga ook jij de liefde van Christus ervaren. De vraag is of je dat wilt, echt wilt. Als dat zo is, dan is er ruimschoots gelegenheid om Hem beter te leren kennen. Jongeren en ouderen. Ouderen met jongeren. En vice versa.

Efeze 3

Bij de voorbereiding van dit bezinnend kerkbladstukje dacht ik aan wat Paulus schrijft in Efeze 3: Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Moge Hij … u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart… Dan zult u met alle gelovigen [Gods heilsplan] in staat zijn te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen…. Zodoende wordt de lofprijzing bevorderd:

Aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van generatie op generatie tot in alle eeuwigheid.

Ds. G.J. Mink