Hartstocht

Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat:
‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ (Johannes 2: 17)

 

Met talloze dingen kun je hartstochtelijk bezig zijn: sport, studie of werk, familie en vrienden. Misschien ook met de kerk. Deze periode staat in de kerk in het teken van de Actie KerkBalans. Hoeveel hartstocht heb je voor de kerk?!

In het tekstgedeelte ontmoeten we Jezus, die door hartstocht wordt gedreven. Eerder was Jezus in Kana te gast op een bruiloft. Hij was er uitgenodigd als één van de gasten. Jezus is er hartelijk welkom. Wanneer de wijn op is, schept Jezus nieuwe vreugde in het gemis. Wanneer Jezus daarna in Jeruzalem aankomt, gaat Hij eerst naar de tempel. Voor Jezus is de tempel de plaats waar Hij zich verbonden weet met zijn hemelse Vader. Daar staat het tempelplein vol met marktkramen. Het is een drukte van belang op het tempelplein. Waar je ook om je heen kijkt, is er handel en bedrijvigheid. Het laat een vuur branden in het hart van Jezus. Er komt een hartstocht in Jezus naar boven. Jezus maakt een zweep van touw en begint om zich heen te slaan. Fanatiek jaagt Jezus de offerdieren allemaal het tempelplein af!

Wat bezielt Jezus om het tempelplein zo hartstochtelijk schoon te vegen? Mij vallen drie aspecten op:

Jezus legt de hartstocht van de handelaars bloot. Het gaat de handelaars om de voortzetting van het godsdienstige apparaat zonder dat ze aandacht hebben voor het hart van het geloof: de ontmoeting met de Levende! Dat komt ook voor ons heel dichtbij. We kunnen allerlei activiteiten hebben in de kerk. Wat een vergaderingen en een gesprekken zijn er niet in de kerk! Wat een overleg is er over tal van organisatorische zaken! We kunnen ons hard maken voor de instandhouding van het hele godsdienstige apparaat. Maar wat drijft ons nu precies voort? Jezus maakt ons met de tempelreiniging duidelijk dat we het hart van de ontmoeting met de levende God niet mogen vergeten!

Jezus maakt duidelijk dat de voorhof niet meer aan zijn doel beantwoord met alle  kramen die er staan. De tempel bestaat uit een voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. De voorhof is de plek waar buitenstaanders en zoekers ruimte hebben. Daar kunnen zoekers een plek vinden onder Gods vleugels. Doordat het tempelplein vol staat, is de ruimte voor zoekers ontnomen. Juist zoekers wil de Here God ruimte schenken in zijn Huis. Ook als gemeente scheppen we graag ruimte voor zoekers. Voor wie op zoek is naar de ontmoeting met de levende God is altijd een plekje in het huis van de Vader!

De diepste drijfveer voor de hartstocht van Jezus is dat Hij zelf het enige Offerlam is dat overblijft. Wanneer alle runderen, schapen en duiven van het tempelplein zijn geveegd, blijft alleen Hij over. Hij wordt verteerd van hartstocht voor God. Aan het kruis lijdt en sterft het Lam van God. Meer hebben we niet nodig. Onze offers en prestaties schieten tekort. We mogen de Here God ontmoeten door Jezus Christus, het enige Offerlam dat verzoening brengt tussen God en mensen. Zijn offer is de grond van ons (kerkelijk) leven.

In de Actie KerkBalans gaat het om meer dan om hartstocht voor de kerk als organisatie en instituut – hoe belangrijk dat ook is. Het gaat veel meer om je hartstocht voor de levende God!

 

J.W. Sparreboom