Heer, bevrijd ons

…gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.(psalm 32 vers 7)

De protestantse kerk in Frankrijk is klein. Zo kun je het tijdens je vakantie treffen dat je met slechts een vijftal Franse broeders en zusters en een handjevol medelanders een kerkdienst meemaakt. Overigens wel bijzonder om zo de eenheid in Christus te ervaren. In één van die samenkomsten werd deze zomer, tijdens een dienst in Carnac het gebed Délivre-nos, Seigneur ( Heer, bevrijd ons. ) uitgesproken:
“Wetende dat God ons liefheeft in Jezus Christus belijden wij Hem onze schuld. Heer bevrijd ons van onze onverschilligheid en van onze ondankbaarheid voor U, door al Uw geboden te vergeten. Heer, bevrijd ons van alle vormen van egoïsme, van alle gebrek aan naastenliefde en van alle slechte gezindheid. Heer bevrijd ons van alle laksheid en alle luiheid in onze gemeenschap. Heer bevrijd ons van alle nalatigheid in ons werk. Heer bevrijd ons van alle ijdelheid, van alle zelfverheerlijking en van alle moedeloosheid. Heer bevrijd ons. Vergeef ons onze schulden en vooral onze onverzadigde neiging om aan niets gebrek te hebben terwijl het zoveel mensen aan alles ontbreekt. Help ons om eenvoudig te leven, om onze zogenaamde noden en uitgaven te beperken, zodat wij kunnen delen en meer liefde betonen. Zo zullen wij broeders en zusters zijn en met U werken aan Uw Koninkrijk, op aarde zoals in de hemel. Uw wil geschiede. Amen.”
Bevrijding en vergeving. We hebben het allemaal nodig of we nu uit Nederland, Frankrijk of waar dan ook vandaan komen. Of we nu pas God kennen of als we Hem al jarenlang kennen. Bevrijding en vergeving, iedere keer weer. Jezus Christus laat ons delen in Zijn overwinning. Verlossing. Voor ons is dat onverdiend, gratis en voor niets. Genade noemen we dat. Voor God was de prijs voor deze liefdegave echter oneindig hoog. Onze schuld kostte Hem het bloed van Zijn zoon Jezus. Hij omringt ons met vrolijke gezangen van bevrijding. Laten we Hem dan onze dank en onze lof toebrengen. Vol verwondering en in alle nederigheid tegenover een heilig God, met heel ons hart bij een liefdevolle Vader.
Zo samen aan Zijn tafel gaan. Bent u er ook, aanstaande zondag?

“G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.”

Gert Harrewijn