Hemel of hel

“Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent,
en Ik zal u rust geven.” (Jezus – Mattheüs 11: 28) 

Wilhelm Busch leefde in de vorige eeuw. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij een jonge officier in het Duitse leger. In de loopgraven van Verdun kwam hij tot bekering. Hij werd daar geconfronteerd met de plotselinge dood van zijn beste vriend. Het besef dat ieder mens voor God moet verschijnen, maakte het dat hij pas rust vond toen Hij Jezus Christus aangenomen had. Busch werd predikant en diende zo zijn leven lang Zijn Verlosser. In één van zijn boeken: ‘Jezus onze bestemming’, vertelt hij over professor Hallesby; een Noorse professor die een week lang korte overdenkingen op de radio hield. Het was in de tijd dat er nog geen TV was en iedereen aan de radio gekluisterd was. Tijdens één van die overdenkingen zei hij het volgende: ‘Het kan zijn dat u vanavond rustig naar bed gaat en morgenvroeg wakker wordt in de hel, ik wil u graag waarschuwen.’ Deze ene zin gaf zoveel opschudding in Noorwegen dat het voorpaginanieuws werd. De professor werd hevig bekritiseerd. “We leven toch niet meer in de Middeleeuwen?” De discussie laaide sterk op in het land.In 2016 hebben we het er ook maar liever niet over, dat er een hel bestaat en dat er de mogelijkheid is om voor eeuwig verloren te gaan. Jezus is daar duidelijk over. In Mattheüs 14 legt Hij dit uit aan de hand van meerdere gelijkenissen bijvoorbeeld over het selecteren van de visvangst. Vissers verzamelen de goede vis en werpen de slechte weg.  Jezus zegt dat het bij de voleindiging van de wereld ook zo zal zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen, waar gejammer zal zijn en tandengeknars. Zolang wij hier op aarde nog leven mogen wij in Jezus de uitgestrekte hand van God ontmoeten. God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Stel het dan niet nog langer uit om uw of jouw leven aan Jezus Christus toe te vertrouwen. In de Bijbel staan geen sprookjes, de kwestie van hemel of hel is geen bangmakerij uit de Middeleeuwen maar een actuele boodschap. Er bestaat geen enkele zekerheid over de wetenschap hoe lang je nog zult leven. Je kunt zomaar, onverwachts en ongewild voor God moeten verschijnen. Er zijn veel geluiden in de wereld, luister enkel naar de stem van Hem die Zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha om ons te redden van het oordeel van God. Jezus is onze bestemming, leg dan je hand in Zijn hand en volg vol vertrouwen de levensreis. Hij roept zondaren, mensen met lege handen. Zijn stem luidt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. Jezus is Verlosser vol liefde, één met de Vader. De Heilige Geest dringt aan tot overgave. Wacht dan niet langer.

Gert Harrewijn