Herdenken

Vorige week mocht ik al een tweetal bijzondere bijeenkomsten bijwonen, waarin aandacht werd besteed aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Woensdag 23 april was de overdracht van de adoptie van het Crossers-monument op het Albrechtplein. Leerlingen van groep 8 van de Henri Dunantschool verzorgen al gedurende vele jaren dit beeld en de omgeving daarvan. Mooi hoe zij door hun leerkrachten worden meegenomen in het verhaal van gedenken en “dit nooit meer”. Zondag 27 april was ik in de dijksynagoge voor Jom Hasjoa, herdenking van de vernietiging. Burgemeester Van Hemmen las daar de namen voor van in Sliedrecht geboren Joden die tijdens WO II zijn omgekomen. Indrukwekkend dat wereldwijd op hetzelfde moment de namen worden gelezen van de 6 miljoen mensen die toen zijn omgekomen. Zondag 4 mei herdenken we in Nederland de gevallenen en vrijdag 16 mei is het 70 jaar geleden dat een grote groep gijzelaars vanuit Sliedrecht op transport werd gezet. Extra bijzonder dat mijn vader en zijn broer deel uitmaakten van die groep. Een plaquette aan de gevel van onze Grote Kerk herinnert aan die dag.

Terugkijken op gebeurtenissen die stevig ingrepen in levens van mensen. Het is goed om te herdenken, opdat wij inderdaad niet vergeten. En er ook lering uit trekken zodat wij aan de vrede een bijdrage kunnen leveren. Het blijft een moeilijke opdracht. Kijk om u heen: de wereld is nog nooit “oorlogloos” geweest. Mensen maken elkaar het leven zuur. Dat varieert van pesten op school of op het werk tot moord en doodslag. Om dat te bestrijden hebben we meer nodig dan mooie woorden van koningen, ministers en burgemeesters.
We leven nu ook in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. We denken aan het lijden en sterven van onze Heer, maar ook aan zijn opstanding uit de dood, als bevestiging van Zijn macht en majesteit. Hij wijst ons op de Geest die op ons zal komen en die ons wil helpen in de strijd tegen alle duistere krachten. Onderwerp u dan aan die Geest en laat u leiden, zodat door uw toedoen al een glimp van het Koninkrijk van God te zien mag zijn.

Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
Ad de Waard