Het adres

En Hij zeide: “Kom” Mattheus 14:29

Jezus zegt: Kom! In deze tekst zegt Jezus dit enkele woord tegen Petrus en wel met zoveel kracht dat Petrus uit het schip stapt en over het water loopt naar Jezus toe. Jezus klopt nog steeds en elke dag bij ons aan en zegt tegen ons: Kom! Hoe reageren wij op die roepstem?

Hoe kan ik dat? Was Jezus maar ergens op aarde en wist ik Zijn adres maar! Hij is nergens en Hij is overal. Als je bij iemand komt, wordt je je pas goed bewust van zijn bestaan. Wie bij een groot bedrijf werkt of op een grote scholengemeenschap zit weet wel, dat daar ergens een directeur moet zijn. Maar pas als je geroepen wordt, om bij die directeur te komen, dan wordt deze man werkelijkheid voor je, dan gaat hij voor je leven en je gedachten en je gevoelens beïnvloeden. Je gaat erheen met hoop en angst in je hart.

Jezus zegt: Kom! Met meer woorden gezegd: leeft nu niet langer voort in de gedachten, dat Hij wel zal hebben bestaan en dat Hij van dit en dat heeft gesproken en geleerd. Maar wordt er nu eens heel duidelijk van dat Hij naar je luistert en je tot Zich roept. Hij wil met je te doen hebben. Hij wil een relatie met u en jou. Hij wil je troosten. Hij verlangt er naar, dat u en dat jij gelukkig zult zijn.

Kom! zegt Jezus. Dat vind ik het allerbeste, wat ik aan u en jou kan doorgeven. Want het is geen woord en geen raad van mij zelf. Het is een uitnodiging van Jezus. Ik hoop, dat je die zult aanvaarden en dat het je tot vreugde zal worden, persoonlijk en voor je naasten.

Gert de Bruin