Het geheim van de navolging van Christus.

Toen Jezus langs het meer van Galilea ging. Wat doet Hij daar in die streek, in het hoge noorden van Israël, ver weg van Jeruzalem, waar het echte leven zich afspeelt? Het antwoord is: hij zoekt leerlingen, discipelen. In Galilea nota bene! Vissers kiest hij. Gewone, ongeletterde mensen. Jezus kiest ze niet uit omdat Hij ver-wacht, dat zij voortreffelijke leerlingen zullen zijn. Nee, dat niet! Maar Hij kiest hen uit, omdat Hij hen zoveel te bieden heeft. Lopend langs de zee van Galilea ziet Jezus twee mannen een net in zee werpen. Jonge mannen met nog een heel leven voor zich. Zo zou Jezus vandaag tegen een timmerman kunnen zeggen: volg Mij, timmer mee aan een nieuwe wereld van gerechtigheid en vrede. Of tegen een metselaar: volg Mij: jij mag in mijn Koninkrijk meebouwen aan het huis met de vele woningen. Hij zou een ziekenhuis kunnen binnenlopen en tegen een verpleger kunnen zeggen: volg Mij: ik zal je leren om harten te genezen. Of tegen een jonge vent die alles weet van computers: Volg Mij en ik zal je leren van mensen leesbare brieven te maken.

Het geheim van de navolging van Christus is, dat Jezus kiest. Wij kiezen niet voor Jezus, maar Hij voor ons. Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen, zegt Hij later zelf tegen zijn twaalf discipelen. Daar begint het dus mee. Elke dag weer nodigt de Here Jezus ons uit om Hem na te volgen. De vraag is wat u en jij met die roeping hebben gedaan?

Bij het woord roeping denken wij vaak aan bijzondere situaties en bijzondere mensen. Maar het woord roeping is echt niet gereserveerd voor bijzondere mensen in bijzondere situaties. Twee broers, Simon en Andreas en twee andere broers, Johannes en Jacobus, zijn bezig met hun vader om hun netten in orde te maken. En terwijl ze met daar mee bezig zijn, staat daar ineens Jezus en zijn stem klinkt: volg Mij!
Als het gaat om roeping, dan is het bijzondere er aan niet degene, die geroepen wordt, maar Degene die roept. Het geheim van de navolging van Jezus is, dat Hij roept. Automonteurs, boekhouders, winkelmeisjes, fietsenmakers, boeren, militairen, huisvrouwen enz. En die roeping is voor iedereen hetzelfde: Volg Mij. Jezus roept ons om zijn navolgers te zijn, als leraar, verpleegkundige, dominee, leerlingen in het voortgezet onderwijs, ambtenaar, zelfstandige, bouwvakker of architect, techneuten en AOW-ers.

Als we eerlijk zijn, past ons dat lang niet altijd en er zijn momenten waarop we zo onze redenen hebben om te zeggen: nu even niet, Here. Het past me nu niet. Het komt gewoon niet goed uit, het is nu niet het goede moment. Ik wil nu even iets doen, waar U beter niet bij kunt zijn. Jezus volgen betekent niets meer en niets minder je steeds realiseren: Here Jezus, wat wilt U dat ik denk, doe, zeg, kies. En we hebben vaak genoeg onze redenen om te zeggen: nu even niet.

Wat me steeds weer verbaasd is, dat die vier jonge kerels, Simon, Andreas, Johannes en Jacobus gewoon doen wat Jezus vraagt. Ze laten zo maar hun schip achter, de netten waar ze mee bezig zijn laten ze liggen en de vader van Johannes en Jacobus laten ze alleen achter. Ze volgen Jezus zonder aarzelen. Wat is het geheim? Het geheim is Jezus zelf. Hij zegt: volg Mij. En dat raakt ze zo in hun hart, daar gaat zoveel kracht van uit, dat ze zonder vragen of aarzelen met Hem mee gaan. En dat is niet minder dan het werk van Gods Geest aan hun hart. Dat is wel zeker. Anders kun je het niet verklaren. Hij roept ze niet, omdat Hij wat in ze ziet. Dat staat er niet. Er staat: Jezus zag hen. Bij het geroepen worden gaat het dus niet om de mogelijkheden, die wij in ons hebben, maar om de mogelijkheden, die God voor ons in petto heeft. Jezus roept en mij en jou. Niet omdat Hij wat ziet in de kwaliteiten of eigenschappen, die we meebrengen, maar Hij roept ons op basis van de mogelijkheden, die God in petto heeft voor ons.

Dat Jezus deze vier mannen roept, betekent, dat ze zich ineens op een kruispunt in hun leven bevinden. Ze moeten kiezen. Zullen we vasthouden wat we hebben of zullen we ons aan Jezus gewonnen geven? Wie van ons zou het ze kwalijk genomen hebben als ze het eerste gekozen zouden hebben? Vasthouden wat je hebt, dat ligt toch voor de hand. Het volgen van Jezus kan ook kruisdragen met zich meebrengen. Daarom staan we, als Hij ons roept, ook echt op een kruispunt in ons leven. Er wordt een radicale keuze gevraagd. Van het ene op het andere moment. Want het is de Heiland, die ons roept.

Wat is het geheim van de navolging van Jezus? Drie dingen: dat Jezus ons kiest, dat Jezus ons roept, en dat Jezus ons verandert. Wat verandert er dan? Wel Simon wordt al bij zijn nieuwe naam genoemd, Petrus. En met zijn vieren worden ze vissers van mensen. Van het ene op het andere moment. Straks gaan ze met het schepnet van Gods liefde door de wereld om mensen te winnen voor koning Jezus. Ziet u hoe radicaal de richting van hun leven verandert? Ze krijgen alle vier een hart dat vol is van Jezus. Dat is het geheim van de navolging van Christus.
Volgt U, jij, Hem ook al na?

ds.J.F.Tanghé