Het geheim van de navolging van Christus

(Mattheüs 4:18-22)

Lopend langs de zee van Galilea ziet Jezus twee mannen een net in zee werpen. Jonge mannen met nog een heel leven voor zich. Het geheim van de navolging van Christus is, dat Jezus kiest. Wij kiezen niet voor Jezus, maar Hij voor ons. Niet jullie hebben Mij, maar Ik heb jullie uitgekozen, zegt Hij later. Twee broers, Simon en Andreas en twee andere broers, Johannes en Jacobus, zijn bezig met hun vader om hun netten in orde te maken. En terwijl ze met daar mee bezig zijn, staat daar ineens Jezus en zijn stem klinkt: Komt achter Mij! Als het gaat om roeping, dan is het bijzondere er aan niet degene, die geroepen wordt, maar Degene die roept.

Als we eerlijk zijn, past ons dat lang niet altijd en er zijn momenten waarop we zo onze redenen hebben om te zeggen: nu even niet, Here. Het past me nu niet. Het komt gewoon niet goed uit, het is nu niet het goede moment. Ik wil nu iets doen, daar wil ik U niet bij hebben.

Wat me steeds weer verbaasd is, dat die vier jonge kerels, Simon, Andreas, Johannes en Jacobus gewoon doen wat Jezus vraagt. Ze laten zo maar hun schip achter, de netten waar ze mee bezig zijn laten ze liggen en de vader van Johannes en Jacobus laten ze alleen achter. Ze volgen Jezus zonder aarzelen. Wat is het geheim? Het geheim is Jezus zelf. Hij zegt: Komt achter Mij. Van zijn woorden gaat zoveel kracht uit, dat ze zonder vragen of aarzelen met Hem mee gaan. En dat is niet minder dan het werk van Gods Geest aan hun hart.

Jezus roept hen niet, omdat Hij wat in ze ziet. Dat staat er niet. Er staat: Jezus zag hen. Bij het geroepen worden gaat het dus niet om de mogelijkheden, die wij in ons hebben, maar om de mogelijkheden, die God voor ons in petto heeft. Jezus roept en mij en jou. Niet omdat Hij wat ziet in de kwaliteiten of eigenschappen, die we meebrengen, maar Hij roept ons op basis van de mogelijkheden, die Hij voor ons heeft.

Ineens bevinden deze vier mannen zich op een kruispunt in hun leven. Ze moeten kiezen. Zullen we vasthouden wat we hebben of zullen we ons aan Jezus gewonnen geven? Wie van ons zou het ze kwalijk kunnen nemen als ze het eerste gekozen zouden hebben? Vasthouden wat je hebt, blijven waar je bent, dat ligt toch voor de hand. Het volgen van Jezus kan ook kruisdragen met zich meebrengen. Daarom staan we, als Hij ons roept, ook echt op een kruispunt in ons leven. Er wordt een radicale keuze gevraagd. Van het ene op het andere moment.

Wat is het geheim van de navolging van Jezus? Drie dingen: dat Jezus ons kiest, dat Jezus ons roept, en dat Jezus ons verandert. Wat verandert er dan? Wel Simon wordt al bij zijn nieuwe naam genoemd: Petrus. Met zijn vieren worden ze vissers van mensen. Straks gaan ze met het schepnet van Gods liefde door de wereld om mensen te winnen voor koning Jezus. Ziet u hoe radicaal hun leven verandert? Ze krijgen alle vier een hart dat vol is van Jezus. Dat is het geheim van de navolging van Christus. Volgt U, jij, Hem ook al na?

ds.J.F.Tanghé