Het kruis!

Het wordt in ons land een bekend beeld: kinderen lopen op de 1e november met een pompoen met daarin een brandende kaars. Halloween!
Is dit onschuldig vermaak? Vergis u niet! De verlichte pompoen van Halloween – in Engeland spreekt men over ‘Jack-o-Latern, – is het symbool van een dolenden ziel. vroeger holden bijgelovige mensen met een pompoen uit en plaatsten er een kaars in. Zij deden dat om de boze geeste nvan hun huizen weg te jagen. Een andere bron vermeldt, dat de verlichte bewoners van dat huis sympathiek stonden tegenover de stanisten.

De naam ‘Halloween’ is een verbastering van ‘All Hallow’s Eve’ en heeft een Keltische achtergrond. Op de avond van 31 oktober droegen de dru├»den (Keltische priesters) alle mense nop hun haardvuur te doven. Dan legden zij vuren aan van (heilige) eigentakken daarin verbranden zij (delen van) de oogst, maar ook dieren en mensen, als offer voor hun goden en godinnen. Tijdens dit duivsle ritueel waren de mensen bekleed met koppen en huiden van dieren en deden aan waarzeggerij en wichelarij. Zij sprongen over de vlammen, dansten en zongen, allemaal om de boze geesten weg te jagen.

Laat ons dit bedenken! Halloween is geen onschuldig vermaakt maar heft, ook al zijn kinderen dit totaal niet bewust – een duivelse achtergrond. Als ouders hebben we dit heel concreet af te wijzen en het ‘waarom’ aan onze kinderen duidelijk te maken.

Symbolen en tekenen van oude religies komen in onze tijd weer tot leven. Laat ons het kruis hoog opheffen!
Dat is het teken van de overwinning op saten en al zijn volgelingen. Dat teken wijst ons naar Christus.

G.C. de Jong