Het lam Gods

Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.
(Johannes 1 : 29).

Johannes wijst op Jezus als hij deze woorden uitspreekt. Wat een geweldige door God ingegeven profetie van het Heil mag deze heraut uitroepen. Het bloed van het Lam reinigt ons van alle ongerechtigheden. Zoals God onze zonden aan Jezus Christus toerekenende, zo rekent Hij de rechtvaardigheid van Jezus Christus aan ons toe! Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

God rekent de rechtvaardigheid van Jezus Christus dus toe aan een ieder die Zijn volbrachte werk aanneemt en vertrouwt. Zo zeker als God onze zonden aan Christus toerekende, zo zeker rekent Hij Christus’ rechtvaardigheid aan ons toe!

Hoe komt deze boodschap bij ons over? Kunnen we van deze genade leven? Je kunt zelf je heil niet bewerken, er geen milligram van verwerven. Het is goed te beseffen dat anderen mijn zonden niet kunnen dragen en dat ik het zelf ook niet kan. Ik ben een zinkend schip en dat komt door het gewicht van mijn zonden. Niet omdat toevallig mijn schuit op een mijn gelopen is en ook niet door een torpedo of ander van buiten komend onheil is getroffen. Nee, mijn levensschip maakt slagzij, omdat de deklast gaat schuiven. Die deklast die in elke haven met nieuwe vracht wordt aangevuld.

Hopeloos? Ja, want we kunnen onszelf er niet van ontdoen! Er komt geen reus of ander schepsel uit de werkelijkheid of uit mijn fantasie, om mij te bevrijden van die last, maar een Lam. Een Lam, zonder enig machtsvertoon en zonder pracht en praal. Dat is beeldspraak natuurlijk. Bedoeld is Jezus Christus, die in de wereld gekomen is, om u en mij ons allemaal de last af te nemen. We hebben niets anders te doen, dan over te laden. Of nee – zelfs dat hoeft niet. Hij neemt het zware pak Zelf van ons af. Het blijft beeldspraak. Wat jammer toch. Want ik zou het graag heel gewoon, heel duidelijk, heel nadrukkelijk willen zeggen, dat u niets anders te doen hebt dan te geloven: dat Jezus uw zonden overneemt.

Hoe en waarom? Stel het uur van de grote blijdschap niet uit, door dit te vragen. Geloof het maar, geloof het nu! Jezus zelf zegt dat er dan blijdschap zal zijn in de hemel. God de Vader staat al op de uitkijk en Hij wacht….

Gert de Bruin (scriba wijk 2)