Houvast

Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep Hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? (Mattheüs 14: 31).

Is het vandaag moeilijker om tot geloofszekerheid te komen dan vroeger? Over die vraag spraken we afgelopen maandagavond met elkaar op de studiekring. We denken een seizoen lang na over geloofszekerheid. Die vraag van net komt nog wel een keer terug. Het is boeiend om over die vraag na te denken. Mijn gedachten worden echter doorkruist. Mijn aandacht wordt gevraagd voor de discipel Petrus. En dan nog iets: Hij twijfelt…

Wat is de Bijbel een eerlijk boek. Het wordt niet mooier gemaakt dan het is. Petrus twijfelt. Het begon allemaal zo mooi en zo groots. Petrus stapte het schip uit en vervolgens wandelde hij over het water  naar Jezus. De twijfel te boven. Ja, zo leek het. Totdat… De aandacht van Petrus werd opeens gevangen door de sterke wind. De angst maakte zich van hem meester. Petrus is als een zinkend schip. Hij twijfelt…

Leg je eigen hart er eens naast. Hoe is dat bij u en bij jou? En bij mij? De twijfel steekt zo maar de kop op. De twijfel is altijd dichtbij. En dan?

Er klinkt een stem. Petrus roept. In zijn angst en in zijn twijfel. Dat lijkt vergeefse moeite. Zijn geroep vervliegt in het gebulder van de wind. Ja, dat lijkt zo. Het tegendeel is echter waar. Het mag dan lijken dat de twijfel altijd dichtbij is. Nog dichterbij dan de twijfel is Jezus!

Petrus roept Hem aan. En dan gaat het opeens heel snel. Een uitgestoken hand… Jezus grijpt Petrus vast. Over houvast gesproken! Let op wat er staat: Jezus steekt Zijn hand uit. Jezus grijpt vast. Het komt bij Hem vandaan. Ook nu, door de woorden van deze overdenking heen. Een uitgestoken hand. Middenin mijn leven. Om je aan over te geven. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. Zelfs middenin de angst en middenin de twijfel. Nog dichterbij dan de twijfel is Jezus.

Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven.

Ds. L.W. den Boer