Ik Zal mijn Jezus nooit vergeten!

Ik Zal mijn Jezus nooit vergeten!
Hij, Wiens dood mijn leven is,
doet mij naad’ren, nemen, eten,
drinken aan Zijn liefdedis;
sterkt van boven
het geloven,
dat mijn schuld vergeven is.
Hij geeft Zich in deze stonde,
deelt Zich mee in brood en wijn;
breekt in ons de macht der zonde,
wil ons tot een Heiland zijn.
Hij wil geven
ons het leven;
zegt tot zondaars: gij zijt Mijn!
Amen, amen! Ik geloof!
Jezus, geef, dat schuld noch strijd
immer mij die troost ontrooft!
Blijft het hier beproevingstijd,
Uw genade
slaat mij gade:
‘k weet, dat Gij mijn Heiland zijt.
Blijf in mij de hoop versterken!
Gij, o Heer, die eeuwig leeft,
wil door Uwe Geest bewerken,
dat de troost, die Gij mij geeft,
op mijn wandel,
op mijn handel
heiligende invloed heeft!
Abraham Rutgers

Ds. J.F.Tanghé