Is uw paspoort getekend?

Is uw paspoort getekend?

Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.
(Filippenzen 1: 21)

Zonder paspoort kom je ons land niet in. Wie niet over een geldig reisdocument beschikt,
wordt de toegang tot ons land ontzegd. Vluchtelingen en asielzoekers merken dat op Schiphol.
Zonder paspoort kun je ons land evenmin uit. Wie vanaf Schiphol op vakantie wil gaan, moet een aantal keren zijn paspoort laten zien. Het document wordt gescand en de foto wordt nauwkeurig bekeken.
In het afgelopen jaar zijn wij allemaal op de één of andere manier bepaald bij het einde van ons leven. Ons leven is broos en kwetsbaar. Geheel onverwacht staan wij op de grens tussen leven en dood. En bij de grensovergang blijkt, dat wij het koninkrijk der Nederlanden niet uit kunnen en het koninkrijk der hemelen niet in kunnen, zonder paspoort. En daarom dringt de vraag zich aan ons op of wij voor onze laatste reis wel over een geldig paspoort beschikken.

Ieder uur, iedere stap brengt ons nader
Bij de grens van leven en dood
Heeft de Heiland uw paspoort getekend
Met Zijn bloed dat Hij reddend vergoot?

Nog is het tijd
De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor
Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend,  o mens?

Gij kunt zelf  de tol niet betalen
Zilver en goud verliest daar zijn macht
Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
Tot het land waar de Heiland u wacht

 Nog is het tijd
De Heer heeft genâ
De toegang is vrij door Golgotha
Jezus ging voor
Hij wacht aan de grens
Is uw paspoort getekend, o mens?

Het is nu het uur der beslissing
Ieder toont dan zijn ware gezicht
O, geloof in de Heiland Uw redder
En Hij voert  U naar ’t eeuwige licht

Slechts het kruis in uw paspoort geeft toegang
Tot het land waar de Heiland u wacht
Tot het land waar de Heiland u wacht

H.J. van der Veen