Jezus in de schijnwerpers

(Handelingen 2}

Geven we de Heilige Geest voldoende aandacht? Is het niet vreemd dat er veel meer liederen over de Heere Jezus gaan dan over de Heilige Geest? Gaat hier iets helemaal mis?

Vanaf de Vroege Kerk is Pasen het hoofdfeest geweest in de kerk. Pasen: een feest gevuld van het kruis en de opstanding van Christus. In de Reformatie komt er veel aandacht voor de Heilige Geest als bewerker van geloof en bekering. In de 20e eeuw heeft de Pinksterbeweging opgang gemaakt. Deze beweging heeft veel aandacht voor de gaven van de Geest. In een paar zinnen geef ik iets van de grote lijn van de kerkgeschiedenis weer. Handelingen 2 benadrukt het grote en unieke feit van de uitstorting van de Heilige Geest. De apostel Petrus zegt: In de laatste dagen, zegt God, zal Ik uitstorten van Mijn Geest op alle vlees. Het laatste stukje van de wereldgeschiedenis is met Pinksteren aangebroken. Hoe is de reactie van ons mensen op Gods geschenk in Christus? Petrus zegt: Eenieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal ontkomen aan het oordeel.

Het evangelie van Christus moet daarom de wereld in, opdat het geloofd wordt. Daar is de Geest op uit! Als Petrus vervuld van de Geest gaat spreken, is zijn boodschap vol van Jezus. In Hand. 2: 22-36 lezen we van Zijn werk op aarde, Zijn kruis en opstanding, Zijn hemelvaart en Zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. De preek van Petrus is vol van Christus. De Geest wenst Zichzelf blijkbaar niet in het centrum te zetten. Waar de Geest tegenwoordig is, is alles vol van Jezus. De Geest is bescheiden. De Geest is echter niet zwak en terughoudend. Velen worden op de Pinksterdag in het hart getroffen, aan de voeten van Jezus gebracht en ontvangen de Heilige Geest. Het ontvangen van de Geest wordt zichtbaar in het leven van de gemeente(leden). Ze komen dagelijks bijeen, volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en de gebeden. Wonderlijke tekenen begeleiden het werk van Christus in Handelingen: genezingen, spreken in talen en andere. Is de gemeente van nu vol van Christus? Het kan in de gemeente zo gaan draaien om het werk en de gaven van de Geest, dat Jezus uit het oog verdwijnt. Het kan zo gaan om geloof en bekering, om omzien naar elkaar en om getuige zijn dat deze dingen een eigen leven gaan leiden. Dan wordt de Heilige Geest bedroefd en maakt Hij een terugtrekkende beweging. De Geest zet Jezus in het centrum. Zo brengt Hij mensen door geloof en bekering aan de voeten van Jezus. Aan Jezus’ voeten wordt alles ontvangen: genade, omzien naar elkaar, getuige zijn, de gaven van de Geest, enz. We worden geroepen om in overgave de handen te openen voor alles wat Jezus ons te bieden heeft. Dat zal altijd verrassend meer, breder, dieper en anders zijn dan wij van tevoren bedenken. Tot glorie van God en opbouw van Zijn gemeente.

S.J. Verhey