Jezus ín het Rechthuis, de beschuldigers ervóór!

Zij dan leidden Jezus van Kajafas in het rechthuis. En het was ’s morgens vroeg; en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het pascha eten mochten.Johannes 18 : 28

Van de hogepriester Kajafas wordt Jezus naar stadhouder Pilatus gebracht. De vertegenwoordiger van de wettige overheid moet per slot van rekening het vonnis vellen. Dan staat het echt vast.
Maar is het u wel eens opgevallen, dat als ze met Jezus bij het rechthuis aankomen, Hij als het ware naar binnen geduwd wordt, maar zijn beschuldigers buiten blijven?
Zij gaan niet mee naar binnen. Terwijl zij toch de beschuldiging door moeten geven.
En ze zullen toch vast ook wel benieuwd zijn hoe het proces verloopt. Maar nee, zij gaan niet naar binnen.
Als Pilatus hun aanklacht wil horen, moet hij daar zelf voor naar buiten komen.
Waarom? Waarom blijven de beschuldigers buiten staan?
Het rechthuis was de woning van een heiden. Wie een woning van een heiden binnenging kon niet aan de religieuze paasmaaltijd deelnemen.
Ondanks hun haat tegen Jezus, die hen als het ware helemaal in hun greep heeft, houden ze in dit opzicht toch het hoofd koel. Ze houden zich aan de regels. En je bent geneigd te denken: dat zijn nu eens echt mensen van het principe.
Ondertussen duwen ze Jezus het rechthuis in. Ze verontreinigen Hem. Hij zal dus niet het Pascha kunnen eten…
De beschuldigers blijven rein; blijven geschikt voor het Pascha. Maar tegelijk vergrijpen ze zich aan niemand minder, dan de Zoon van God.
Is dat niet aangrijpend?
Je kunt blijkbaar heel godsdienstig leven, je helemaal houden aan de regels en voorschriften. Zo leven dat er niets op aan te merken is.
En ondertussen je vergrijpen aan de Zoon van God, Die je meent te dienen. Ondertussen duw je Hem weg…, wat heb ik met U te doen?
Ongetwijfeld kijken u en jij wel eens in de spiegel…
Beseffen we dat we hier ook in de spiegel kijken? Hoe zit het met Jezus? Welke plaats neemt Jezus, de Zoon van God in, in ons leven, in onze godsdienst?
Blijkbaar kan er een heel gebeuren zijn van gewoonten en gebruiken rondom God. Maar alles wat er is, zonder de Zoon van God, zonder de Heere Jezus, houdt het niet en heeft geen blijvende waarde. Wie aanhanger is van de godsdienst , zonder Jezus, staat eigenlijk buiten.
De aanklagers zullen straks Pascha vieren. De uittocht gedenken. Uittocht uit het diensthuis van Egypte. Maar ondertussen zijn ze nog nooit uitgeleid. Hèt Paaslam ontgaat hen.
Je kunt het ook zo zeggen: Wie echt Pascha wil vieren , moet ook in het rechthuis geweest zijn. Uit het diensthuis in het rechthuis. Om jezelf verontreinigd te weten. Stuk gelopen op de wet. Veroordeelt door de wet.
En toch… tot je grote verwondering en ongekende verrassing de Advocaat Jezus te horen. Die niet meebeschuldigt, Die geen wraak koestert, maar Die vrijpleit.
En nog groter, rijker, heerlijker…. Hij krijgt het voor elkaar. De vrijspraak!
Omdat Hij onschuldig het rechthuis inging en daar onschuldig werd veroordeeld.
Wat gaat u vieren? Het oude Pascha? Of het nieuwe, echte Pasen?
Dan wordt het eerst echt Goede Vrijdag!
Gezegende Paasdagen toegewenst.

ds. J. de Jong