Jezus roept

‘Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.’                                                                               Markus 2:17b

Als Jezus het heeft over Zijn komen in deze wereld, gebruikt Hij vaak de zinsnede: ‘Ik ben gekomen’. Hier gebruikt Hij die woorden in negatieve zin. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Maar: Ik ben wel gekomen om zondaars tot bekering te roepen. Daarmee grijpt Hij terug op het thema waarmee Hij Zijn prediking begon: ‘ … bekeer u en geloof het Evangelie!’ (Markus 1: 15). Jezus houdt vast aan Zijn programma, aan Zijn roeping. Daar kan geen mens Hem vanaf brengen.

Waarom heeft Hij het hier in Markus 2 over Zijn roeping? Daar is reden voor. Zojuist heeft Hij Levi uit zijn tolhuis geroepen. Levi, de tollenaar, een rasechte zondaar. Deze man is Jezus daarvoor zo dankbaar dat hij voor Jezus en zijn ex-collega’s een maaltijd aanricht in zijn huis. Jezus eet met de tollenaars en de zondaars! Dat roept een vraag op bij de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Zij stellen die vraag niet aan Jezus Zelf, maar aan Zijn discipelen. ‘Waarom doet Hij dat?’ Nee, dat zouden zij nooit doen. Stel je voor. Aan tafel gaan zitten met het uitvaagsel van de maatschappij … Nooit en te nimmer. Zij zijn gezond in eigen oog. Zij hebben de Arts niet nodig. Zij vertonen zich niet in de wachtkamer van deze Arts. Volgens hen zijn er twee soorten mensen: rechtvaardigen en zondaars. Zij behoren tot de rechtvaardigen, de tollenaars behoren tot de zondaars.

Voor Jezus zijn er geen twee soorten mensen. Hij is gekomen voor allen. Dat blijkt uit Zijn publieke optreden in Israël. Hij is begonnen in de synagogen en zoekt daarna ook de minder trouwe Joden op. Zonder bekering, zonder boetedoening kun je bij Hem niet blijven! Jezus eet met tollenaren en zondaren. Dan kan iedereen weten waarvoor Hij gekomen is: zondaren roepen! Wie geen zondaar wil zijn, komt er niet aan te pas. Wie zichzelf rechtvaardigt, mist Jezus’ verlossing door genade. En zonder roeping komt geen mens, ook geen tollenaar. Levi is het levende bewijs. Jezus doet een appel op allen: laat niemand zich te gezond voelen voor de wachtkamer van deze Arts!

Hoe is het met u en met jou, die dit leest? Voelt u, voel jij je ook te gezond voor de wachtkamer van deze Arts? Jammer, dan zul je Hem niet nodig hebben. Dan is Jezus voor u en jou niet gekomen. Bent u, ben jij ziek, net zoals Levi? En net zoals al die tollenaars en zondaars? Ziek, omdat je een zondaar bent? Ziek, omdat je last hebt van je zonden? Dan ben je welkom in de wachtkamer van deze Arts. Hij behandelt niet op afspraak. Hij doet 24 uur per dag dienst, 7 dagen per week, 365(6) dagen per jaar. En Zijn wachtkamer, Zijn spreekuur zit nooit te vol, er is altijd plaats en aandacht en tijd voor u en voor jou! Kan het beter? Nee toch?

Ga dan naar Hem. Laat u/jou behandelen door deze Arts! Je hebt bij Hem altijd baat!

Amen

J.M. van Wijk