Jozef in de put

Genesis 37

Hoe komen mensen er toch toe om te roepen dat de Bijbel een verzonnen boek is.
Iedere keer weer ben ik, met velen van mijn collega’s, verbaasd hoeveel lijnen en parallelen en rode draden er door de Bijbel heen lopen.
Zeker als wij na gaan denken over de lijnen van en naar het Kruis. Zoiets krijgt een mens toch niet verzonnen!
In Jeruzalem staat op de rand van de Sionsberg een kerk die de “Kerk van het hanengekraai” wordt genoemd. Deze kerk is gebouwd op de restanten van het huis van Kajafas. Onder de kerk zijn de kelders en vooral de put. Een diepte uitgehakt uit de krijtrotsen van zo’n vier meter diep. Daar is Jezus in geworpen na het verhoor, in afwachting van dingen van Goede Vrijdag.
Jezus, verraden door zijn geestelijke broeders, verkocht voor 30 zilverlingen uit haat en jaloezie.
In Genesis 37 lezen we dat Jozef twee dromen had gekregen en dat zijn broers het niet meer hielden van de jaloezie. Deze jaloezie groeide uit tot haat en haat verandert een mens diep.
Als ze hem zien aankomen besluiten ze hem te doden. Hun eigen broeder.
Ruben is de oudste zoon. In het bijbelse gedachtengoed is de oudste zoon degene die naast de vader voor het gezin heeft op te komen. Ruben doet ook een zwakke poging. “Laten we hem in deze put werpen”. (Ruben wil later zo Jozef kunnen redden).
Maar Juda overtuigd de broers er van dat het beter is Jozef te verkopen als slaaf naar Egypte.
En daar gaat hij, met een karavaan, het diensthuis van de slavernij tegemoet. Met de toen gebruikelijke handelwijzen met slaven, betekende het: die zien we niet meer terug.
Maar de mens denkt zo vaak ten kwade. In Genesis 50 staat de hoofdzin over heel de Jozef geschiedenis: gij hebt wel ten kwade gedacht, maar God heeft ten goede gedacht.
Dat mag ook over het kruis heen staan.
Omdat het kruis geen droom was voor Jezus, maar intense realiteit, is ook de vrucht van het kruis geen droom, maar hemelse rijkdom voor ons.
Geweven en verweven met zoveel lijnen uit heel de Schrift staat het Kruis te stralen als de bron van de hemelse Liefde.
Wie kan God begrijpen dat Hij dit gedaan heeft.
In al onze nachtmerries hebben wij meer dan een wazig verhaal als antwoord gekregen.
Het lijden was reëel. Dodelijk reëel. Omdat zonde en tekorten en lijden reëel zijn. Omdat ons falen reëel is.
Omdat mensen geen echte broeders en zusters voor elkaar zijn.
Omdat wij geen hemels heil bewerken kunnen.
Krijgen wij een geweldig vergezicht op een lichtend kruis op die heuvel daarginds in Jeruzalem.
Dat licht is verwarmend en helend en troostend.
Dat licht is een baken in de wereld.
Ook in jouw en mijn leven. In ons leven.

ds. A.H. Groen.