Kies voor Jezus!         

‘Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest’ (Lucas 23: 12).

In het alledaagse leven zijn er talloze momenten waarop ‘een bondje’ wordt gesloten tussen mensen van wie je het niet zou verwachten. In de politiek én het bedrijfsleven is het gebruikelijk dat concurrerende partijen in voorkomende gevallen een deal sluiten.

In het tekstgedeelte wordt er een monsterverbond gesloten tussen twee mensen, die eerder aartsvijanden waren. Herodes en Pilatus worden vrienden. Jezus wordt voor Pilatus geleid door de hogepriesters en de Schriftgeleerden. Zij schrikken er niet voor terug om Jezus op een valse manier te beschuldigen. Na een korte ondervraging kan Pilatus niet anders concluderen dan dat Jezus onschuldig is. Toch kiest Pilatus niet voor het recht. Pilatus weigert Jezus vrij te spreken. Pilatus kiest oog in oog met Jezus vooral voor zichzelf en zijn eigen carrière. Wanneer Jezus voor Pilatus staat beantwoordt Hij de vragen. Als Pilatus hem vraagt of Hij de koning van de Joden is, zegt Hij eenvoudig ‘U zegt het’. Met deze woorden is alles gezegd. Met deze woorden legt Jezus aan Pilatus de keuze voor om voor Hem te kiezen en Hem als zijn Koning te aanvaarden.

Vervolgens wordt Jezus doorgestuurd naar Herodes Antipas. Dat is de zoon van koning Herodes de Grote, die berucht is geworden vanwege zijn wreedheid naar de kinderen in Bethlehem. Een spoor van bloed trok er destijds rond in Bethlehem, tijdens de geboorte van Jezus. Herodes Antipas doet niet onder voor de wreedheid van zijn vader: tijdens een verjaardagsfeestje biedt Herodes het hoofd van Johannes de Doper aan zijn dochter aan als een cadeautje. Deze Herodes is toevallig in deze tijd aanwezig in Jeruzalem vanwege het Pesachfeest. Hij is bijzonder blij om Jezus te zien. Wat is het fijn wanneer mensen ernaar verlangen om Jezus te zien! Maar in dit geval is het minder mooi. Herodes is intens benieuwd naar de wonderen die Jezus steeds doet. Herodes ziet in Jezus een spektakelstuk. Hoe reageert Jezus op Herodes Antipas? Hoe gaat hij om met de zoon van de man die Hem als baby probeerde te vermoorden? Hoe gaat Jezus om met de man die zijn wegbereider, door wie Hij werd gedoopt in de Jordaan, koelbloedig uit de weg te ruimen? Jezus zwijgt. Het is een beladen stilte. Het is tegelijkertijd ook een veelzeggende stilte. Het is de stilte waarin Herodes wordt geconfronteerd met zijn verleden en zijn daden. Herodes wordt gedwongen om in de spiegel te kijken wanneer hij Jezus ziet.

De voormalige vijanden en concurrenten Herodes en Pilatus sluiten een bondje ten koste van de ene man, die voor hen wordt gebracht: Jezus. Herodes Antipas en Pilatus vinden elkaar in de gezamenlijke vijand: Jezus Christus.

Wanneer we zien hoe Jezus daar staat voor Pilatus en hem eenvoudig antwoord geeft dat Hij de koning is van de Joden, kunnen we niet anders dan Hem liefhebben. Wanneer we zien hoe Jezus daar staat voor Herodes en zwijgt, kunnen we niet anders dan onszelf in stilte aan Hem toevertrouwen.

Zie, onze God, de Koning-Knecht.
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefde en kracht.

J.W. Sparreboom