Kom en zie!

Filippus zeide tot hem: Kom en zie.

(Johannes 1 vers 47b)

Aan het einde  van Johannes 1 wordt verteld, dat er vijf mensen discipel van Jezus
werden. Eerst gaat het om Andreas en hoogstwaarschijnlijk om Johannes,
de evangelist zelf. Andreas leidde zijn broer Simon Petrus tot Jezus en Filippus nam
Nathanaël mee naar Jezus. Vijf discipelen. Twee werden discipel door het persoonlijke
woord van een ander, van een familielid en een vriend. Andreas en Filippus hielden
geen lange verhalen tegen resp. Simon en Nathanaël. Andreas zei kort en goed:
“Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus”. (Joh.1:42) Filippus
deelt aan Nathanaël mee: “Wij hebben Hem gevonden, van wie Mozes in de wet
geschreven heeft en de profeten, Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth”.
De mededeling van Filippus stuitte meteen bij Nathanaël op bezwaren.
Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Wie kan die Jezus, zoon van Jozef uit Nazareth
nu helemaal zijn? Toch ging er zoveel overtuigingskracht van hun woorden uit,
dat Simon en Nathanaël snel meegingen naar Jezus. Andreas leidde zijn broer
Simon tot Jezus en Filippus gaat niet in discussie, maar nodigt hem uit met de
woorden: “Kom en zie”.

Discipelen brengen anderen tot Jezus en zo worden ook zij discipel. Zij kwamen
tot geloof in de Here Jezus door persoonlijke getuigenissen van een broer en een
vriend, die ze meenamen in de vaste overtuiging, dat een ontmoeting met Jezus
verreweg het beste was. We zijn verlegen om mensen, die eenvoudig durven zeggen
“kom en zie”. Waar is Jezus vandaag te ontmoeten? In Zijn gemeente, waar twee
of drie in Zijn Naam bijeen zijn. Waar Gods Woord wordt gelezen, besproken, waar
wordt gebeden, gedankt, geloofd en geprezen. Jezus ontmoeten. Dan ga je net
als Nathanaël ontdekken, dat Hij je allang kent! Jezus leren kennen brengt vrede
in je hart, in je leven met de ander, hoop en verwachting voor de toekomst.
Bedenk hoeveel mensen zullen er niet zijn, die misschien niet willen luisteren
naar een preek, maar wel naar het woord van een vriend! Kom en zie!