Leven in Ballingschap

En God gaf Daniël genade (Daniël 1: 9a)

Deze week wil ik een begin maken aan een serie preken over de profeet Daniël. Met het oog op deze prekenserie wil ik graag twee vragen beantwoorden:

1. In welke tijd leeft Daniël?
Daniël is van koninklijke afkomst (Daniël 1: 3 – 6). Hij is in Jeruzalem geboren, in de tijd van koning Josia. Nauwelijks 20 jaar oud wordt hij met andere jonge mannen uit de adellijke families naar Babel weggevoerd. Hij krijgt daar een goede opleiding. Daniël ontvangt de gave om dromen en visioenen uit te kunnen leggen (Daniël 1: 17). Tijdens de regering van Nebukadnezar (605 – 562 v. Chr.) bekleedt Daniël één van de hoogste posten in het koninkrijk. Onder de korte regering van Darius, de Meder, heeft Daniël weer een eervolle positie. Tijdens de regering van Cyrus (Kores) krijgen de Joden toestemming om weer terug te keren naar Jeruzalem. Daniël is ruim 90 jaar oud geworden. Hij is waarschijnlijk de enige overlevende van de ballingschap.

2. Wat is de boodschap van het boek Daniël?
Drie thema’s komen in het boek Daniël aan de orde:
a. De soevereiniteit van God
Daniël ziet vier koninkrijken opkomen en ten ondergaan. Aardse machten zijn vluchtig, maar het Koninkrijk der Hemelen is eeuwig (Daniël 7: 14). Gods heerschappij is een eeuwige heerschappij en Zijn koninkrijk van generatie tot generatie (Daniël 4: 34).

b. De hoogmoed van de mens
Nebukadnezar is een hoogmoedig mens. Als hij op het dakterras van zijn paleis wandelt, zegt hij: “Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb?”
Belsazar viert een groot feest, terwijl het leger van de vijand voor de poorten van de stad staat. Door Gods ingrijpen belanden beide vorsten in meelijwekkende hulpeloosheid. Nebukadnezar wordt een dier (Daniël 4: 32 – 33) en Belsazar wordt te licht bevonden (Daniël 5: 25 – 28). Zonde en opstand tegen God worden zichtbaar in hoogmoed en zelfgenoegzaamheid. Maar wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Hoogmoed komt voor de val!

c. De overwinning van de gelovigen
De machthebbers van deze wereld proberen het volk Israël uit te roeien. Maar God houdt Zijn volk in stand. God maakt na 70 jaar een einde aan de ballingschap. De terugkeer uit Babel is een feit. Gelovigen zullen op aarde een beperkte tijd ontberingen moeten leiden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden (Matthéüs 24: 13).