Liefde

Wat is liefde? Stel je eens voor dat je dat aan iemand zou moeten uitleggen.
Is liefde een gevoel? Jazeker, maar ook meer dan dat.
Is liefde iets van je gedachten? Jazeker, maar ook meer dan dat.
Is liefde iets van woorden? Jazeker, maar ook meer dan dat.
Is liefde iets van daden? Jazeker, maar ook meer dan dat.

Wat liefde nu ten diepste is, is niet gemakkelijk duidelijk te maken. Het is heel moeilijk te omschrijven. Toch ben je arm als je niet zou weten wat liefde is en wat liefhebben is.
Niemand minder dan Jezus wil ons informeren wat liefde ten diepste is. Hij geeft aan dat liefde zijns inziens, ook de liefde van God, te maken heeft met het gevoel, met het verstand, met woorden en met daden.
Wat is nu het grootste bewijs van iemands liefde? Niet dat je iets heel diep voelt, want dat is niet te bewijzen. Niet dat je heel lieve gedachten koestert, want dat is ook geen bewijs. Zelfs niet dat je lieve woorden spreekt, want hoe waardevol ook: woorden kunnen holle klanken zijn. Liefde kan alleen maar bewezen worden in daden.
Wat zou de grootste daad van liefde zijn? Dat is dat je bereid bent je leven te geven voor degene die je liefhebt. Jezus zegt: ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden’ (Johannes 15: 13).

Zo heeft Jezus zijn daad bij het woord gevoegd. Hij heeft zijn leven ingezet voor zijn vrienden. Juist in de ‘lijdenstijd’ denken we daaraan: Hij stierf aan het kruis. Zo gaf Hij zijn leven in voor zijn vrienden.
Wie zijn nu die vrienden? Wie mag zeggen dat hij of zij een vriend van Jezus is? Van nature is dat niemand. Paulus zegt terecht in een van zijn brieven, dat wij vijanden van God zijn (Romeinen 5: 10), omdat wij de band met Hem hebben opgezegd en Hem steeds weer verloochenen. Maar nu noemt Jezus ons ‘vrienden’. Jezus zet zijn leven in voor zijn vijanden die Hij vrienden noemt.

Nu kan liefde wel aan één kant beginnen, maar niet van één kant blijven komen. De liefde van Jezus moet ook beantwoord worden. De vraag waarop het aankomt is: Heb je echt Jezus lief die zijn leven voor je heeft ingezet? Als je op deze vraag ‘ja’ kunt zeggen, zul je eeuwig in zijn liefde blijven, nu al op de aarde en straks in zijn Koninkrijk.
Laten we bidden om die liefde door Hem te aanbidden, die ons zijn liefde heeft bewezen:

Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
mijn Redder bent U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

G.J.Mink