Macht en Pracht

Zaterdag is het Open Monumentendag. De Grote Kerk opent haar deuren voor iedereen, die maar binnen wil komen. Alle inwoners van Sliedrecht en omgeving zijn welkom in de kerk om de schoonheid van het kerkgebouw te bewonderen.

Eeuwen geleden vroeg de Heere Jezus ook aandacht voor de schoonheid van een kerkgebouw. Als Hij de tempel in Jeruzalem uitgaat, zegt Hij tegen Zijn discipelen: “Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.”
(Matthéüs 24: 1 en 2)

Het is goed om die woorden ter harte te nemen. De echte schoonheid van de kerk zit blijkbaar niet in de buitenkant van een kerk, niet in uiterlijk vertoon van macht en pracht, goud en zilver, orgel en preekstoel.
Wij moeten ons daar zaterdag dan ook maar niet aan vergapen.

De echte schoonheid van de kerk zit in het werk dat God in de harten van gemeenteleden doet. Petrus zegt daarover: “Kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” (1 Petrus 2: 4 en 5)

Zondag gaan de deuren van de Grote Kerk opnieuw open. En ook dan zijn alle inwoners van Sliedrecht en omgeving hartelijk welkom in de kerk.
Is er op zondag iets bijzonders te zien? Jazeker, dan wordt in de kerk het Heilig Avondmaal gevierd. Op de lange tafel voorin de kerk staat een schaal met brood en een beker met wijn. Die tekenen van brood en wijn herinneren ons aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Zijn lichaam is gebroken en Zijn bloed is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Om de schoonheid van de Heere Jezus te zien, hebben wij de verlichting met de Heilige Geest nodig. Hij opent onze ogen voor de macht en de pracht van de Heere Jezus Christus.
Wij mogen daarom, zowel op zaterdag als zondag, de drempel van de Grote Kerk overgaan en de woorden van Psalm 27 biddend zingen:

Och, mocht ik in die heilige gebouwen,
De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog;
Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen!
Hier weidt mijn oog met een verwond’rend oog.

Ds. H.J. van der Veen