Maria

Lukas 1:26-55

Maria is toch wel een bijzondere figuur. Van alle mensen heeft zij het dichts t bij de Heiland gestaan.d Zij hheeft Hem in zich gedragen.
In een oeroud boekje, uit de eerste eeuwen, wordt zij daarom wel eens de ‘ark van het nieuwe verbond’ genoemd.

Wij als protestanten zijn Maria een beetje kwijt geraakt. Wij zijn een beetje huiverig geworden voor haar. Maria is een beeld in de Kerk. Zij is de Kerk in dit verhaal. De Kerk, die gelooft, die hoopt , die Christus in haar geloof ontvangt.

In het mooie gezang 303 staat de regel: “… de ware Kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van Zijn verbond.“.
God zag naar Zijn dienstmaagd om. Maria is beeld van de Kerk die Gods Woord ontvangt en aanneemt.
Het laatste wat zij tegen de engel zegt is ontroerend: “Mij geschiedde naar Uw Woord.“.

De priester Zacharias is haar tegenpool. Van hem staat er dat hij en zijn vrouw onberispelijk waren. Als Zacharias in de tempel van Jeruzalem dienst doet, krijgt hij een zelfde boodschap van de engel als Maria: “Jij zult een zoon krijgen, die zal de Messias aankondigen.“. Maar Zacharias kan het niet geloven.

Hij was onberispelijk, maar het evangelie ging niet zingen in zijn hart. Hij kon en durfde het niet te vertrouwen. Mensen als Zacharias zullen iet kunnen zingen, zij gaan zwijgend de Kerstdagen door.
Marai had ook haar vragen. Maar zij zei: “Mij geschiedde naar Uw Woord.“.
Maria ging zingen. En iedereen die net zo doat als zij. Maria ging zingen en dat werd een heel beijzonder lied. Het zogenaamde Magnificat. Zo is dit lied gaan heten in de geschiedenis. Niet alleen Bach, velen zijn geraakt door de inhoud van dat lied: “Mijn ziel maakt groot de Here en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland.“.

Ik bid u gezegende kerstdagen toe.
Durf te geloven.
Laat het Woord staan.
Zing de mooie liederen
God geeft ze u te zingen.
Engelen gaan u voor…
(gezang 141)

Ds. A.H. Groen