Meditatie

Jezus antwoordde en zei: Als iemand Mij liefheeft,
zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader
zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe
komen en bij hem intrek nemen.
Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht;
en het woord dat u hoort, is niet van Mij,
maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
(Johannes 14: 23 en 24) 

Wat betekent dat: Jezus liefhebben? Het betekent dat wij allen Hem willen toebehoren, die ons Zijn woord gegeven en het gehouden heeft. En ook dat wij de gemeenschap met Hem boven alles stellen en naar zijn tegenwoordigheid verlangen. Wie zo liefheeft, prent het woord van de geliefde in zijn geheugen, klampt er zich aan vast, laat het niet los, volbrengt het waar hij kan. Zo’n liefde tot Jezus Christus zal volkomen vervulling vinden: God en Jezus Christus komen tot hem en wonen bij hem. Hier mag niets worden afgezwakt of weggeredeneerd. Het is niet als het beeld van een geliefd mens dat ons in bezit neemt, niet als een nieuwe kracht die ons vervult: God en Christus in eigen persoon wonen in ons.

God en Christus zijn niet met ons, bij ons, om ons, boven ons, maar… in ons. Wij ontvangen niet de gaven van God en Christus, maar God en Christus zelf worden ons deel. We zijn een verheven tempel, dragen hen in ons. Deze belofte, die geldt voor allen die Hem liefhebben, gaat de relatie die er was tussen de discipelen en Jezus, gedurende Zijn leven op aarde, ver te boven. Niet minder, maar onvergelijkbaar veel meer, gaf Jezus de zijnen, toen Hij van hen heenging.

Wanneer God en Christus in ons wonen, dan moeten alle andere heren, voor wie wij in ons hart ruimte hebben gemaakt, wijken. Christus zelf leeft en regeert nu in ons. Maar natuurlijk wordt dat alles alleen dan waar, wanneer wij Christus liefhebben en ons aan Zijn woord houden. Naarmate wij ons heil alleen in Hem en niet in ons zelf zoeken, naarmate wij Hem Heer over ons laten zijn, in die mate zal Hij ons vervullen en bezit van ons nemen. Maar wie niet Hem, maar zichzelf liefheeft, wie Christus wel wil genieten, maar Hem niet wil dienen en gehoorzamen, houdt Zijn woorden niet, en zal daarom van dit alles niets ervaren.

Dietrich Bonhoeffer