Meditatie

Aan het einde van het jaar maken veel mensen de balans op van het jaar dat achter hen ligt. De zegeningen, de moeiten, het verlies en de vreugde. Sluimeren er nog verlangens of borrelen er goede voornemens op? Kun je jezelf gelukkig prijzen omdat je in het afgelopen jaar de woorden van de Here geloofd hebt?  Houd je vast aan de beloften uit Gods woord, dat ze in vervulling zullen gaan? Misschien wacht je al langere tijd op de vervulling van een belofte of heb je te maken met ziekte, depressie, werkloosheid, verslaving of welke strijd dan ook. Misschien zie je zelfs op tegen het nieuwe jaar omdat je de moed aan het verliezen bent.  Kijk dan eens naar Maria. Ze werd door God uitgekozen als moeder van zijn Zoon – een ongehuwde, zwangere vrouw. Hoe moest ze dat uitleggen aan haar verloofde, haar familie, dorpsgenoten? Er volgden nog meer uitdagingen: een moeizame reis naar Bethlehem, een eenzame bevalling, later nog een angstige vlucht naar Egypte. En toch heeft ze zich vastgehouden aan de woorden van de Here, in het geloof dat die in vervulling zouden gaan. Daarin heeft ze Gods zegeningen gezien: een engel met een persoonlijke boodschap, een verloofde die haar niet verstootte, herders en wijzen die kwamen aanbidden. Maria bewaarde de zegeningen in haar hart en bleef er over denken. Neem dat mee in het komende jaar – een gelukkig nieuwjaar!

Piet Wielaard