Meditatie

‘Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.’
(Hebreeën 4: 14 )

In onze tekst gaat het om Jezus, de Hogepriester… Gods Zoon. Hij werd mens zoals wij, maar is opgevaren naar de hemel. Maar waarom wordt Jezus in dit gedeelte ‘de Hogepriester’ genoemd? Wat zijn de kenmerken van een hogepriester en waarom wordt Jezus daarmee vergeleken?

De hogepriester was in het oude Israël het hoofd van de priesters en de Levieten en bekleedde de hoogste functie in het priesterdom. Op de Grote Verzoendag was het de hogepriester die namens het volk het Heilige der heilige in ging om het bloed van het offerdier op het verzoendeksel van de ark te sprengen. Hij vertegenwoordigde op dat moment het gehele volk en kon op die manier verzoening doen voor de zonden van elke Israëliet. Zonder de besprenkeling met dit bloed was het onmogelijk om tot God te kunnen naderen.

Maar.. nu stelt de schrijver van de Hebreeënbrief ons voor aan de grote Hogepriester. Het gaat hier om Jezus die met Zijn eigen verzoenende bloed onze zonden wilde betalen. Waar in de offerdienst het bloed van het offerdier vloeide om de verwijdering tussen God en de mens weg te nemen, was het Christus’ bloed die de volkomen verzoening heeft aangebracht. Dit was het enige wat de mens kon redden en zonder Zijn bloed was het voor ons onmogelijk om rein te zijn voor God! Deze verzoening komt doordat Jezus in onze plaats Zijn leven aan God geofferd heeft. Zoals de hogepriester verzoening deed namens het gehele volk, zo heeft Christus als de grote Hogepriester die rol volkomen op zich genomen om verzoening te doen voor Zijn kinderen. Door zijn dood aan het kruis is de hemel voor Hem opengegaan, en nu niet alleen voor Jezus, maar voor allen die in Hem geloven. Wij hebben een vrije toegang tot onze Vader, die in de hemelen is. Want zo staat er: ‘Die de hemel is doorgegaan’. Alles wat wij met ons meebrengen, al onze zonden, moeilijkheden, verdriet en zorgen, kunnen we bij onze Vader brengen door Jezus Christus.

Christus kwam naar deze wereld en werd mens zoals wij. Hij groeide op in een samenleving die niet op Zijn komst zat te wachten. En is dit vandaag de dag anders? Wie zit er vandaag te wachten op een verhaal over een God in de hemel die zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde om deze wereld te behouden? Maar telkens wanneer de wereld tegen ons is; we uitgescholden worden of scheef aan worden gekeken omdat we in God geloven, weet dan, dat er iemand aan de rechterhand van de Vader zit die weet wat u en jij meemaken. Hij, de grote Hogepriester, is in alles ons gelijk geworden, behalve de zonden. Hij werd mens zoals u en jij en weet wat het is om op een aarde, die doortrokken is van zonde, te leven. En om de verhouding tussen God en de schepping te herstellen, kwam Christus. Hij heeft alles volbracht en heeft alle macht in de hemel, maar ook op de aarde. Is Hij het niet waard om van te getuigen in deze tijd?!

Roderick Priester