Meditatie

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd (Handelingen 2: 41).

De uitwerking van Petrus’ Pinksterpreek. De apostel mag het zaad van het Woord rijk uitstrooien op de Pinksterdag. Zaad dat ook rijke vruchten oplevert! Velen nemen de Boodschap van het Evangelie met vreugde aan.
Met vreugde aannemen. Dat is veelzeggend. Als je iets met vreugde aanneemt, dan heb je daar echt naar uitgekeken. Dan ben je blij als je het in je bezit hebt gekregen. ‘Met bijval ontvangen’, geeft het woordenboek ook als betekenis van het grondwoord. Bijvallen wat je hebt gehoord. Ermee instemmen, zou je ook nog kunnen zeggen. Instemmen met wat Petrus heeft gezegd.
Wat heeft hij gezegd? Laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Met die woorden is men het dus (ook) eens. Men is zich bewust geworden van zijn zonden. En men weet wat men ermee aan moet. Men weet waar men ermee heen moet: naar Jezus! Naar de opgestane Levensvorst van Pasen. Naar Hem, Die nu Zijn Geest heeft uitgestort.

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen. Mooi is dat. Maar deze zinsnede heeft ook een donkere kant. Er zijn er ook die Petrus’ woord niet hebben aangenomen.
Zo kun je de formulering van de zin eveneens opvatten. Het Woord maakt scheiding. Het is een verdrietige zaak als er mensen onder je gehoor zijn die de Boodschap voor kennisgeving aannemen. Die waren er in Jeruzalem ook: de spotters over de zoete wijn in vers 13. De mensen die niet willen weten van de grote werken van God. De mensen die Jezus niet nodig hebben. Die waren er toen al. Ze zijn er ook nu.
Maar we blijven niet steken in het negatieve, al moet dat wel genoemd worden. De inhoud van de tekstwoorden boven deze overdenking is een geweldige bemoediging geweest voor de prille christengemeente. Enorme aantallen zijn er die Petrus’ woord met vreugde aannemen. Drieduizend zielen voegen zich bij de honderdtwintig die er al waren.

Het Woord met vreugde aannemen. Met bijval. Doet u dat ook als u onder het Woord zit? En jij? Het Woord bijvallen. Ermee instemmen. ‘Zo is het, ik ben het er helemaal mee eens’. Hoe kom ik daartoe? Allereerst gewoon door er te (willen) zijn als het Woord wordt verkondigd. En vervolgens door belangstellend te luisteren. Alleen onder het Woord zijn is niet genoeg! Je kunt al horend en luisterend nog de Geest uitblussen. Blus de Geest niet uit! Veracht de profetieën (de uitleg en de toepassing van het Woord) niet. Maak je niet schuldig aan de verwerping van Jezus Christus, Die in het gewaad van Zijn Woord tot ons komt!

Dat mensen tot aanneming van Jezus Christus komen is een belangrijk feit. Dat is een wapenfeit van de Pinkstergeest. Hij voegt toe aan de gemeente. Het is maar goed dat Hij dat doet. Als wij het moeten doen, dan komt er niets van terecht. Maar Hij doet het. En: Hij wil het. Wees daarvan overtuigd! Amen.

Ds. J.M. van Wijk