Meditatie

“Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart.” (Daniël 2: 28)

Met deze woorden uit het boek Daniël mochten we als gemeente het winterwerk openen. Ik begon de preek met de vraag welke droom de Here God in je hart heeft gelegd. Want we kunnen allerlei dromen hebben. We kunnen dromen van geluk en bewondering. Aan de andere kant zijn onze dromen soms ook boze dromen, die als ongewenste gasten de slaapkamer binnendringen om ons in de nacht wreed te storen.

Nebukadnezar heeft een droom gekregen. Hij krijgt een paniekaanval en hij zit rechtop in zijn bed! Als een dictator roept hij alle astrologen, dromenuitleggers en magiërs bij elkaar. Een heel paranormaal team staat klaar om de koning met hun zesde zintuig te helpen. Koning Nebukadnezar heeft er veel voor over dat zijn diepste dromen openbaar worden gemaakt. Hij eist van zijn dromenuitleggers het onmogelijke en wanneer het hen niet lukt, dreigt hij met strenge straffen. Wat een dreiging….

Wat doen Daniël en zijn vrienden in deze dreigende omstandigheden?

Allereerst gaat Daniël naar de beul Arjok toe. Dat is wel een moedige stap van Daniël. Het is een stap in geloofsvertrouwen. Daniël neemt het niet alleen voor zichzelf op, maar hij neemt het tegelijkertijd op voor alle wijzen en wetenschappers die met de dood worden bedreigd. Dat doet hij op een verstandige en gepaste wijze. Dat is toch wel heel bijzonder: Daniël was zelf een balling, die vanuit Jeruzalem was weggevoerd. Toch neemt Daniël het hier op voor de Babyloniërs. Dat heeft ons toch ook wel wat te zeggen aan het begin van het nieuwe winterseizoen?! Hier zien we in het optreden van Daniël iets van het beeld van Jezus Christus, die voor ons in de bres is gesprongen toen Hij vanuit de hemel naar deze wereld kwam om te sterven aan het kruis. Ik hoop dat we in het spoor van Daniël – en meer nog in het spoor van Jezus Christus – in de bres te springen voor anderen!

Het tweede wat Daniël doet is bidden. Samen met zijn vrienden zoekt hij het aangezicht van God. In een indringend smeekgebed vraagt Daniël aan de Here God om zijn barmhartigheid te tonen en hen de verborgenheid van de droom van de koning te openbaren. Ook hierin mogen we in het spoor van Daniël gaan. Ook voor ons geldt dat het gebed de motor is in de gemeente, en dat we om zijn wijsheid mogen bidden. Het wonder gebeurt: de Here God openbaart aan Daniël de droom van de koning en de betekenis ervan. Dat is echt genade! Zo schenkt de HERE God vanuit genade wijsheid en inzicht.

Daniël weet zich gedragen door een God, die groter en machtiger is dan de koningen van deze wereld. Vanuit deze kracht gaat Daniël naar de beul Arjok en vandaar naar de koning. Zó staat hij voor de koning. Het klinkt als een geloofsbelijdenis wanneer Daniël antwoord geeft aan de koning. Daniël getuigt dat er een God is, die boven alles staat.

Onze menselijke dromen kunnen ons nogal eens angstig laten opspringen. Van onze menselijke dromen krijgen we nogal eens een paniekaanval. Onze dromen kunnen zelfs anderen beschadigen. Maar God heeft een droom met de wereld en met zijn gemeente. Op die droom mogen we ons in dit winterseizoen richten. Die droom heeft Hij geopenbaard in Jezus Christus. God droomt ervan en verlangt ernaar dat ieder mens in relatie met Hem leeft! God droomt ervan, dat ieder mens Hem kent en Hem looft en prijst om zijn goedheid en grootheid. Dat het komende winterseizoen daaraan mag bijdragen!

J.W. Sparreboom