Meditatie

En Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren….

(Efeziërs 4 : 11)

Het is de tijd waarin er verkiezingen zijn voor diverse ambten binnen onze Gemeente.

Als we dit Bijbelvers lezen, dan is het Jezus zelf die de vacatures invult. Hoe we ook te werk gaan, als Jezus vooraf centraal staat dan mogen we daar in geloven.

Wanneer je als belijdend lid een beroep krijgt, kun je dan een ‘nee’ verkopen? Het is toch Jezus die je roept!

In de huidige tijd, dit zal niet onbekend zijn, is het lastig om de vrijgekomen ambten in te vullen.

Het ontbreekt mij aan tijd, daar ben ik niet geschikt voor, zijn vaak redenen om niet in te gaan op de roep vanuit de Gemeente.

Als we in Efeziërs 4: 12 en verder lezen dan wordt ons duidelijk dat God ons zal toerusten voor het werk in zijn Gemeente.

Als we deze verzen lezen dan kunnen we een gerust hart hebben, we weten immers dat God zelf ons klaarmaakt en ons leidt tijdens de vervulling van de werkzaamheden binnen de Gemeente en daarbuiten.

Ten diepste zijn we mens en vullen onze vrije tijd vaak in met onder meer hobby’s en blijft er weinig tot geen tijd over om God te zoeken in woord en gebed.

Ik moet vaak denken aan ds. Van den Oever, in één van zijn preken zei hij: Geloven is geen hobby!

Geloven is ons door de Heilige Geest gegeven. Ook al hebben we van nature een Godsbesef, we zijn ‘menselijk’ gezien niet in staat ons ‘continu’ met God en zijn Koninkrijk bezig te houden.

In de preek van afgelopen zondag mochten we leren dat de Gemeente is gebaat bij leiders die dienend willen zijn. En een stap hoger betekent zelfs slaaf!

Door God te zoeken in onder meer woord en gebed, daarbij te vragen of hij ons wil leiden, mogen we weten dat hij ons nooit zal teleurstellen.

En wanneer we dan niet ingaan op een beroep, dan mogen we weten dat dit het juiste antwoord voor nu is. Daarbij wetend dat er een reden is waarom hij op je deur heeft geklopt, waarmee je hopelijk verder kunt!

Laten we als broeders en zusters bidden om wijsheid voor wie binnenkort een antwoord dient te geven of beroepen gaat worden.

Jacques van der Vlist