Meditatie ds. J.M. van Wijk

… het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht … (Handelingen 15: 28)

Merkwaardige woorden. Alleen het idee al: alsof de Heilige Geest en wij op één lijn staan. Alles komt toch van de Heilige Geest? Hij leidt toch de kerk- en zendingsgeschiedenis? Dat hoor je altijd in de prediking. De Heilige Geest overschrijdt grenzen en wijst wegen. En nu dit: klinkt dit niet wat al te aanmatigend? Het is misschien goed om eens te kijken wie dat zegt. Of beter: Wie dat schrijft. Want deze woorden staan in een brief. En wel in een brief van de gemeente van Jeruzalem aan die van Antiochië.

Een brief over een brandende kwestie: hoe kunnen joodse en heidense christenen samenleven in één gemeente, zonder elkaar te ergeren? Een netelig vraagstuk, waarover diep is nagedacht. In dat verband staat dat het de Heilige Geest en ons (de gemeente van Jeruzalem) goed heeft gedacht. De Heilige Geest en ons. De Heilige Geest staat voorop. Het heeft Hem ook goed gedacht. En ons ook. Maar, hoe weet je hoe de Heilige Geest denkt?

Hoe weet je wat de Heilige Geest denkt? Daarover is al heel wat gediscussieerd in de Kerk in de loop der eeuwen. Daarover zijn ook enorm veel misverstanden geweest. En die zijn er nog. Vaak gold en geldt de eigen mening, of die van de eigen groep of partij, als die van de Heilige Geest. Dat wil zeggen: de mening die ons het beste uitkomt. Maar dat is niet de mening van de Heilige Geest! Wat is het dan wel?

Heel eenvoudig: de Schrift, het Woord van God. Daarin kunnen we de mening van de Heilige Geest zien

De Heilige Geest en ons. Dat is geen aanmatigende uitspraak binnen de eerste christengemeente. Dat is een ootmoedige belijdenis. Men heeft – om uit de problemen te komen – het Woord van God erbij opgeslagen. Wat zegt het Woord?

Wat is de mening van de Heilige Geest? Men heeft in Jeruzalem ootmoedig geluisterd naar de Schriften. Men heeft niet zijn eigen verstand over de Schriften laten heersen. Nee, men heeft geluisterd, men is gehoorzaam geweest aan het Woord, aan de Heilige Geest Die dat Woord heeft gegeven. Dan kun je rustig zeggen en schrijven dat het de Heilige Geest en ons goed heeft gedacht.

Werd dit principe in het kerkelijk en gemeentelijk leven in onze tijd ook maar meer gehuldigd! Dan zou het er in kerk en gemeente vaak anders aan toe gaan!

Ook persoonlijk heeft dit ons wel wat te zeggen.

Welke plek heeft het Woord in ons leven? In dat van u en van jou en van mij? Laten we ons erdoor leiden in onze beslissingen, wat voor beslissingen dat ook zijn? Ook als we op vakantie gaan en zijn (geweest)?

Amen