Mest om de boom

En de wijngaardenier antwoordende, zei tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben…
(Lukas 13: 8)

De laatste twee weekenden van deze maand staan in het teken van de opening van het nieuwe winterseizoen. De catechisatie, de clubs en de verenigingen gaan weer beginnen. Ik hoop van harte dat de Heere ons deze winter rijk zal zegenen!

U kent ongetwijfeld de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. In deze gelijkenis komen wij een wijngaardenier tegen, die zich grote zorgen maakt over een onvruchtbare vijgenboom. Wie is die wijngaardenier? Hij blijkt een soort bemiddelaar te zijn. Hij bemiddelt tussen de eigenaar van de wijngaard en de onvruchtbare vijgenboom in de wijngaard.

Als ik denk aan het volk Israël komt in mijn gedachte al snel de persoon van Mozes bovendrijven. Want Mozes is regelmatig voor het volk Israël in de bres gesprongen. Hij heeft, menselijker wijs gesproken, de Heere regelmatig tegengehouden om een einde aan het volk Israël te maken. Mozes is de middelaar van het Oude Testament.

Als ik denk aan de christelijke gemeente, kom ik natuurlijk uit bij de Heere Jezus Christus. Hij is de Middelaar van het Nieuwe Verbond. Hij is de grote Middelaar tussen God en de mensen. Hij is regelmatig voor ons in de bres gesprongen om ons te sparen en te bewaren! En Hij heeft in de afgelopen tijd veel geduld met ons gehad.

Ik proef in deze woorden een hartelijk verlangen om die onvruchtbare vijgenboom een tweede kans te
geven. De wijngaardenier hoopt vurig dat het volk Israël tot geestelijke bloei en dat de christelijke gemeente tot geestelijke groei komen. Hij smeekt daar als het ware om!

De Heere Jezus doet daarbij een beroep op Gods lankmoedigheid. Dat woord ‘lankmoedigheid’ is eigenlijk een prachtig woord. Het betekent dat God er heel lang de moed in houdt. Hij beschikt over een groot uithoudingsvermogen. Hij heeft een taai geduld.

De Heere Jezus is bereid een extra inspanning te leveren. Hij zal er alles aan doen om de vijgenboom alsnog tot bloei te brengen. Hij zal de grond omspitten en de beste mest rond de stam leggen.
Wij worden eveneens opgeroepen dit winterseizoen een extra inspanning te leveren. En het zou fijn zijn als wij dat op basis van vrijwilligheid doen. Bovendien moeten wij goed beseffen, dat de Heere ons een proeftijd van een jaar geeft.

Ik hoop van harte dat wij deze winter veel vruchten van geloof en bekering zullen voortbrengen. Ik denk daarbij aan het woord van de Heere Jezus uit Johannes 15 vers 2:
Elke rank die in Mij geen vrucht draagt,neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt,reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

ds. H.J. van der Veen