Metselwerk

Wij staan op de drempel van een nieuw winterseizoen. Ter bemoediging geef ik u een gedicht van Jelly Verwaal uit haar bundel “Hoop doet leven” door.
Ik kreeg het van een gemeentelid toegestuurd.

De gemeente van de Heer
is gebouwd op ‘t fundament
en door God de Vader erkend:
één geloof, één doel, één leer.

Slechts één basis is van kracht:
Jezus, Die Zijn leven gaf
en weer opstond uit het graf.
Hij alleen heeft alle macht.

Als die basis wordt aanvaard,
en voor waarheid wordt verklaard,
wordt die eenheid in ‘t geloof
door de ‘leer’ niet meer gedoofd.

Waar de Kerk van God belijdt
en verkondigt, wereldwijd,
dat Hij Heer en meester is,
weet men dat de Geest er is.

Samen bouwen aan één huis
op de basis van het kruis.
Samen bouwen aan Gods Kerk:
dat vereist veel metselwerk!

Stenen dragen met elkaar.
Sámen is dat niet te zwaar.
Groot en klein, wit of gekleurd,
gaan eendrachtig door één deur.

God wil éénheid in Zijn Kerk,
daarom: allen aan het werk!
Voor een magnifiek geheel
levert iedereen zijn deel.

Als de stenen zijn gevoegd;
iedereen zijn steentje droeg
in eenparigheid van geest,
viert men in de hemel feest.

Ds. H. J. van der Veen