Mijn hulp is van de Here

Mijn hulp is van de Here

(Psalm 121)

Psalm 121 is het lied, waarmee we in de Oudejaarsavonddienst het jaar afsloten. Het leek me goed om in de eerste meditatie van het jaar 2015 deze psalm opnieuw centraal te stellen. Het is vandaag 6 januari als ik dit schrijf. Vanavond komen we als kerkenraden van wijk 1 en 2 met degenen, die ons lief zijn, voor de nieuwjaarsreceptie samen. Om elkaar heil en zegen toe te wensen. Deze week is de week van de goede wensen. Iedereen, die je voor het eerst in 2015 ontmoet, breng je de beste wensen over voor het nieuwe jaar. Ik had boven dit artikel kunnen schrijven L.S. Dat staat voor het latijnse Lectori Salutem: de lezer heil! Nog een kleine drie honderd en zestig dagen liggen voor ons in 2015. Even zoveel vraagtekens? Al staat er al weer heel wat in de agenda en is zelfs het rooster voor 2016 al klaar en ingevuld, er zal nog heel wat bij ingevuld gaan worden op de resterende dagen van het jaar 2015. Wat gaat het worden dit jaar? Slagen voor je eindexamen, trouwen, vader of moeder worden, of opa en oma, verhuizen, gezond worden na een jaar vol ziekte, of bericht krijgen, dat je ernstig ziek bent, een verhuizing, een nieuwe baan, of blijven zitten of zakken voor je examen, ga je uit elkaar als man en vrouw en als vader en moeder en ga je alleen verder? Een nieuw anno domini, een jaar van de Heer, ligt voor ons. Het is niet onze tijd, ons jaar, maar Zijn tijd, Zijn jaar! Hij was er in het voorbije jaar bij en zal dat ook in het nieuwe zijn. Hij waakt over mij, over ons, ook als gemeente naar Zijn Naam genoemd. Laten we dit jaar beginnen in vertrouwen op de naam van God, Schepper van hemel en aarde, Schepper van de tijd, die alle dingen leidt naar Zijn bestel. Die waakt over allen, die Zijn verschijning liefhebben, over Zijn gemeente, in Sliedrecht, Nederland, wereldwijd! Over deze wereld, die Hij zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven heeft. Het slechtste wat we kunnen doen, is dit jaar zonder God ingaan. Eerlijk gezegd durf ik die lange weg van driehonderd en zestig dagen alleen niet aan. Wie helpt mij! Waar vind ik hulp? Als ik om me heen kijk, linksom of rechtsom, vind ik niemand die het kan. Alleen als ik naar Boven kijk, boven de bergen uit, zie ik waar mijn hulp vandaan komen kan. Mijn hulp, onze hulp is in de Naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zo kan ik, zo kunnen wij met een gerust hart het nieuwe jaar in! Toch?

Ds. J.F. Tanghé