Neem en lees

Neem en lees

Zoek het na in het boek van de HEERE en lees
(Jes. 34: 16a)

Meestal geeft God Zijn profeten bevel om te spreken. Begrijpelijk in een tijd waarin de meeste mensen analfabeet zijn en alleen de elite kan lezen. Wil je in zo’n tijd de mensen bereiken, dan moet je woorden spreken. Daarom lezen we dat ook keer op keer: ‘Spreek tot de Israëlieten.’
Was het ook niet de kern van Jesaja’s roeping? Toen zijn mond werd aangeraakt met een gloeiende kool van het altaar? Om de woorden Gods te spreken? Spreken tot het hart van Jeruzalem.

Tot Jesaja 34. Daar zien we opeens een bevel tot lezen. Zoek het na in het boek van de HEERE en lees. Zomaar tussen twee hoofdstukken in. Nou ja, zomaar… Het zijn wel hoofdstukken van uitersten. Als je dat naleest, schrik je bijna van het contrast. In hoofdstuk 34 gaat het over het totale en allesvernietigende oordeel over Edom, symbool voor alle heidenvolken. In hoofdstuk 35 gaat het over de eeuwige blijdschap en grote vreugde voor Israël, symbool voor alle verlosten.

Twee uitersten. En tussen die twee uitersten die opvallende oproep: lees. Tussen oordeel en genade, gericht en redding, donker en licht.

Blijkbaar zijn sommige onderwerpen zo belangrijk dat ze niet alleen gehoord moeten worden, maar ook gelezen. Meer nog, we lezen van een zoektocht. Ga op zoek, onderzoek het in het boek van de HEERE.

Ik vind dat wel mooi. Die vrijmoedige oproep. Alsof Jesaja wil zeggen: ‘Zoek het zelf uit! Als je mij niet wilt geloven, ga het zelf maar opzoeken.’ Zijn boodschap kan wel een stootje hebben. Hij kan wel een onderzoek verdragen. Ga maar na, lees het zelf. Sla het boek van de HEERE maar open, dan kun je zelf zien dat het waar is. Zowel dat van het oordeel, als dat van de verlossing.

Ik zie het ook als zekerheid. Zwart op wit staat het er. Als je twijfelt, als alles om je heen het tegen lijkt te spreken, als je eigen hart er tegen in opstand komt, neem dan het boek van de HEERE, en lees.

Eeuwen later geldt dat nog steeds. Tussen het donker en het licht zit een boek. Tussen de duisternis van deze wereld, de donkerte van ons verloren leven, en het licht van Gods genade, de stralen van vergeving, zit een zoektocht.
Neem en lees! Om al lezend de hoofdpersoon tegen te komen: Jezus, de Christus der Schriften. Als de overgang van twee hoofdstukken. Als de overgang van twee werelden. Op dat kruispunt in de wereldgeschiedenis. Daar wordt de toorn gedragen, de schuld verzoent, verlosten vrijgekocht. Hoe zegt Jesaja dat?
De ogen van de blinde gaan open,
de oren van de doven zullen horen.
Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen. (vs. 5)
Nog nooit gemerkt? Zoek het na in het boek van de HEERE en lees…

Prop. P.D. Teeuw