Niet zingen

‘Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg’ (Amos 5: 23a).

Het voelt heel raar om niet te zingen in de kerk. Het heeft soms iets weg van autorijden met de handrem erop.

De profeet Amos begint ook over dit onderwerp. Het zingen wordt echter niet afgeraden, maar verboden. Nota bene. Amos spreekt over ‘het lawaai van uw liederen’. Zou Amos misschien niet zo muzikaal zijn? Of is de zangkunst van het volk ver beneden de maat?

Amos spreekt niet namens zichzelf. Hij profeteert namens Zijn Zender. De gemeentezang is voor de HEERE lawaai geworden. En daarom: Weg ermee! Alzo spreekt de HEERE: ‘Doe het lawaai van uw liederen van Mij (!) weg’.

Wat een merkwaardige woorden! De God Die woont op de lofzangen van Zijn volk kan hun liederen niet meer aanhoren. Wat is er gebeurd?

Er is geen corona in Israël. Nee, dat niet. Maar er is wel sprake van een crisis. Amos spreekt immers in het volgende vers over recht en gerechtigheid. Daaraan ontbreekt het juist ten enenmale in Israël. Er wordt over de kwetsbaren in de samenleving heengelopen. En zo wordt hen onrecht aangedaan. En dat raakt de HEERE diep.

Stel je voor: Overdag word je door iemand pijnlijk beledigd. Je hele dag is erdoor verpest. ’s Avonds ontmoet je die bewuste persoon op een verjaardag van een familielid. Hij of zij doet alsof er niets gebeurd is. Sterker nog: In het bijzijn van anderen prijst die

persoon je bijna de hemel in. Hoe voelt dat?

Het onrecht raakt de HEERE diep. Doordeweeks laat Zijn volk het recht struikelen over de straten. En op de sabbatdag zingen ze voor Hem Die het recht bemint. Dit kan en wil Hij niet langer aanhoren.

Wij zijn Israël niet. De coronacrisis is van een andere orde dan de toenmalige crisis. Toch stemmen de schurende woorden van Amos ons tot nadenken. De HEERE is immers Dezelfde. Hij haat het onrecht nog steeds. Hij wil dat ook ons leven uit één stuk is: onze doordeweekse daden en ons zondagse lied.

Laten we niet te snel zeggen dat de woorden van Amos ons niets te zeggen hebben. Is er misschien een kwetsbaar persoon in mijn netwerk die ik geen recht doe? Wat zou ik voor hem of haar kunnen betekenen?

Het voelt heel raar om niet te zingen in de kerk. Het heeft soms iets weg van autorijden met de handrem erop.

Misschien is het goed om aanstaande zondag tijdens ons zwijgen een woord van Jezus te overdenken: ‘Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan’.