Nou, nou!

Het woordje zonde is een in onze tijd een afgesleten woord geworden. Het is zoveel gaan betekenen als jammer! Wie koffie morst op zijn nieuwe pak of jurk, krijgt te horen, da’s ook zonde van je nieuwe pak, of van je mooie nieuwe jurk! Jammer. Maar dat zonde betekent, dat onze verhouding tot God, onze Schepper, er door bedorven, kapot is gemaakt, dat zijn we in Nederland grotendeels kwijt.

Zonde, dat heeft te maken met overtreding, missen van het doel, waarvoor God ons geschapen heeft. Namelijk om te leven tot Zijn Eer en tot aanbidding van God als onze Schepper en Formeerder. Zonde maakt scheiding, maakt alles kapot, tussen God en ons mensen in de eerste plaats en ook tussen mensen onderling.
In de verkondiging kan over de zonde en zonde niet gezwegen worden. Maar er zijn ook gemeenten en groepen, waar het woord zonde en zondaar in de prediking niet meer klinkt. Waar het uitsluitend gaat over liefde en genade. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet, schrijft de apostel Johannes in zijn eerste brief (hoofdstuk1:8).

De bekende Amsterdamse dominee J.J.Buskes vertelde eens het volgende:
In Amsterdam was een groep mensen, die van zichzelf beweerden, dat ze geen zonde meer deden. Hun voorman, een indrukwekkend uitziende man met een grote baard, vroeg op een evangelisatiebijeenkomst het woord. Met een vervaarlijke stem zei hij: “ik ben heilig”. Het werd doodstil in de zaal. De man zei nog eens: “ik ben heilig”. Het werd nog stiller. Toen hoorde iedereen achter in de zaal met onvervalst Amsterdams accent zeggen: “nou, nou”.

De perfectionist was weerlegd en kon alleen nog maar stotteren. De spanning was gebroken. Dat “nou, nou” zette achter de man, die van zichzelf beweerde, dat hij geen zonde meer deed, een groot vraagteken. Hij werd ontmaskerd. In zekere zin zou je de apostel Johannes als de man van dit “nou, nou” kunnen beschouwen. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet, zegt hij. Maar tot onze troost en bemoediging voegt hij er aan toe: indien wij onze zonden belijden, Hij (Jezus) is getrouw en rechtvaardig, om ons onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Waarvan acte!

Ds.J.F.Tanghé