Offer en Belijdenis

Genesis 4

Van dit hoofdstuk af is de Bijbel bezig met de vraag: hoe brengt God de gevallen mens weer terug? God geeft dan het middel van het offer. De mens mag en kan offeren om de band met God te vieren en te herstellen.
Abel offert van de eerstelingen. Abel offert het beste dat hij had, eerbiedig aan zijn God. Kaïn offert alleen maar van de vruchten en is vervolgens boos als hij merkt dat God hem door heeft. God zoekt Kaïn op, voordat hij in zijn jaloersheid de hand aan Abel slaat. Dat is genade. Heers tegen de zonde, zegt God. Maar Kaïn volgt de boosheid van zijn hart en dood Abel.
De mens is één hoofdstuk buiten het paradijs en de eerste mens ligt al gedood op de grond. Het is een typerende daad gebleken voor de mensheid.
Dan vraagt God aan Kaïn: waar is uw broeder?
“Hoor het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem”. Kaïn ontwijkt de vragen maar wordt door God heengezonden. Kaïn heeft geen berouw. Hij is hooguit bang voor straf. Toch met een beschermingsteken, want God is groots.
Hoeveel te meer mag een mens die wel berouw heeft.
Hoeveel te meer mag een mens die wel hoopt op Gods Zegen en Genade, weten van een teken.
U mag terugkeren bij God. Altijd. Want God hééft antwoord gegeven op de vraag hoe Hij de gevallen mens weer terugbrengt. God heeft Zijn EERSTELING geofferd. En dat was en is een onvoorstelbare daad van Liefde. En in Hebr 12 staat: want sterker dan het bloed van Abel, spreekt het bloed van Jezus Christus.
Het spreekt luider, dieper en hemelser.
Het roept voor altijd: barmhartigheid, barmhartigheid.
Kom maar terug. Wij mochten het Avondmaal vieren.
God gaf en geeft het middel van Doop en Avondmaal.
Misschien heeft u het gemist, zondag.
Misschien heeft u nog geen belijdenis gedaan om het te mogen en kunnen doen.
Over enkele weken beginnen de Belijdeniscatechese’s in alle vier de wijken. Misschien zou u wel willen.
Misschien verlangt u ergens daar toch naar.
Weet dan dat God dus al aan u werkt.
Het begint met verlangen.
U mag thuiskomen bij uw Schepper.
Hij maakt het heel.
Hij geeft u de weg naar Hem toe.
Geef u al vast op.
De hemel zal zingen.

ds. A.H. Groen