“…onder welke ik een eerste plaats in neem”

II Tim 1:16

Deze dagen kreeg ik een tijdschrift onder ogen, waarin een brief van mw. Eberlé-Gotlib was uitgewerkt. In Sliedrecht zijn mensen die bij haar op een Bijbelkring hebben gezeten en er circuleren hier fotokopieën daarvan. Drie jaar geleden is zij overleden.
In deze brief legt zij aan iemand uit wat bekering is en hoe het leven er daarna uitziet.
Ik geef wat dingen uit die brief door.
“Waar een wil is, is een weg”. Veel mensen zeggen het. Alleen als het om bekering gaat dan leggen we ineens alle kaarten bij God neer. Maar is dat eerlijk?
Bekering is overgave aan Hem die op Golgotha de losprijs betaalde en ons van zonde en dood heeft vrijgekocht.
Bekering is vertrouwen op wat Hij gedaan heeft.
Bekering is opweg gaan, achter Hem aan gaan.
In Jeremia 31 staat: Here, bekeer ons tot U. Maar meer dan honder maal staat er in de Bijbel de opdracht: bekeert u.
Juist ook uit Jezus’ mond: Bekeert u en gelooft dat de tijd vervuld is en dat het Koninkrijk Gods nabij is gekomen. (Mc 1:14). Zou Hij dat zeggen als de mens zelf niets te doen had?

Je mag om alles bidden.
Johannes de Heer heeft ons geleerd: bidden is ontvangen. Dankend ontvangen.
Want Jezus zei: Bidt en u zal gegeven worden.
Dat geldt juist ook vergeving: Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als witte wol.
Maar we blijven een zondaar.
Wij hebben het persoonlijke getuigenis van Paulus in I Tim. “Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat de Messias Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.
Let wel, zegt Marjorie Eberlé, dat Paulus niet zegt: innam! . . . inneem. Tegenwoordige tijd.
Zijn we een bedrieger geweest, zie dan Jakob.
Hebben we mensen geld afgetroggeld, zie dan Zacheüs. Zijn we ontrouw in ons huwelijk geweest, zie dan David. Heb je misschien een moord begaan, zie dan Paulus, die had er meerdere op zijn mede-verantwoording. Denk je dat je een soort van demonen in je hebt, zie dan Maria Magdalena.
Voor elk was en is er vergeving, want het bloed van Christus reinigt van alle zonde.

Geloven wil zeggen: weten waar je het zoeken moet.
Geloven wil zeggen: weten waar je het vinden kunt.
Bekeren is je omkeren en naar Hem opweg gaan.
Bekeren is terugkeren naar Hem die je geschapen heeft.
Bekeren is thuiskomen bij Hem die naar je uitziet.
Vertrouw nu eens dat God je toch liefheeft.
Hoe moet Hij het meer bewijzen dan in het Evangelie staat te lezen.

ds. A.H. Groen