Open ogen

Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE
(Psalm 25: 11a)

Het thema voor de opening van het winterseizoen 2017-2018 is Open Ogen. Wij mogen onze ogen openen voor God, voor de gelovige ander en voor de wereld om ons heen. In de Bijbel wordt heel veel over de ogen van de Heere en over onze ogen gesproken. Ik heb een aantal teksten voor u op een rijtje gezet.

 De ogen van de Heere
Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.
Genesis 6: 8

Josia deed wat juist was in de ogen van de HEERE, en ging in heel de weg van zijn vader David en week niet af naar rechts of naar links.
2 Koningen 22: 2

Joahaz deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vaderen gedaan hadden.
2 Koningen 23: 32

De ogen van de HEERE zijn op elke plaats.
Spreuken 15: 3

De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
1 Petrus 3: 12

Mijn ogen
Mijn ogen zijn verzwakt van verdriet.
Psalm 6: 8

Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood.
Psalm 13: 4

U hield mijn ogen wakend.
Psalm 77: 5

Mijn ogen zijn gericht op de trouwe mensen in het land.
Psalm 101: 6

Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is.
Psalm 119: 37

Mijn ogen zijn bezweken van verlangen naar Uw belofte.
Psalm 119: 82

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Psalm 121: 1

Mijn ogen zijn niet trots.
Psalm 131: 1

Maar op U zijn mijn ogen gericht, HEERE Heere.
Psalm 141: 8

Ik hoop van harte dat wij deze winter onze ogen voortdurend gericht houden op de HEERE.

H.J. van der Veen