Psalm 62

Mijn ziel keert zich stil tot God.

U kent vast wel de droom van de aartsvader Jacob uit Genesis 28:10-22. Over die ladder. In een droom zag Jacob een ladder op de aarde staan. Hij reikte tot aan de hemel. Engelen klommen er langs op en daalden er langs naar beneden.

Volgens een Joodse uitleg had die ladder waar Jacob van droomde alles te maken met de gebeden, die in zijn hart leefden. Gebeden waarlangs de engelen opstegen. De joodse uitleg gaat nog verder. Vertelt andere details, over de ladder en over zijn sporten.

Men vertelt: de ladder van Jacob had vier sporten. Vier treden die elk weer een niveau van onze gebeden symboliseren. De eerste is de sport van het eenvoudige gebed. Vaak vroeg in de morgen uitgesproken. Als je God dankt voor je eten en drinken, de kleding die je hebt voor elke dag.

De tweede sport is de sport van de Psalmen. Dat zijn de liederen, die je opzegt. Je looft God om zijn grootheid en macht. Hij heeft alles geschapen. Het heelal is het maaksel van Zijn handen. Alles leeft uit en door Hem. Geprezen zij Hij!

De derde is het uitspreken van het Sjema. De Joodse geloofsbelijdenis. Hoor, Israël, de Here is onze God, de Here is één (Deut.6:4). Het hardop belijden en het biddend uitspreken is eigenlijk logisch na het tweede. Wie de grootheid van God in zijn schepping ziet, belijdt Hem! Belijdt dat Hij een enig, uniek God is.

En dan de vierde sport. De hoogste! Dat is het staande gebed. Dat zeg je stil. Het gaat anderen niet aan. Ze mogen het niet horen. Je staat stil voor God. Als versteend…. Je bent jezelf vergeten. Je staat sprakeloos voor de Koning der koningen en de Here der heren. Alle verlangens, je wensen, zijn weg. Het is genoeg om te vertoeven in stilte voor Gods aangezicht.

Als je deze uitleg in gedachten houdt en dan Psalm 62 leest: mijn ziel keert zich stil tot God, dan begrijpen we wat de dichter van dit lied bedoelde. Natuurlijk lees ik ook verder. Het paralelvers zegt: van Hem is mijn heil, mijn verwachting. Stil zijn betekent in deze psalm: het van Gods heil verwachten. Ik vraag u eens te denken aan die hoogste, vierde sport. Stil zijn voor God, sprakeloos, geen woorden hebbend, vol verwondering. Zoals je voor een aardse koning zou kunnen staan. Je had zo veel te vragen, maar voor de koning ben je alles kwijt, want je staat oog in oog met Hem. De koning. Bidden is oog in oog staan met Hem, de Here. Aan het einde van de ladder staat Hij! Wie zou niet stil zijn als je Hem zag?

Ds.J.F.Tanghé