Rechtvaardig in Hem!

“. . . Hem Die geen zonde gekend heeft,heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,opdat wij zouden worden gerechtigheid
van God in Hem’

(2 Kor. 5: 21).

Ik zou graag willen weten hoe het er met uw ziel voorstaat. Of zij eindelijk genoeg gekregen heeft van de eigen gerechtigheid, en al vurig verlangt naar de gerechtigheid van Jezus Christus. Tegenwoordig proberen veel mensen rechtvaardig te zijn, en wel het meest degenen die met alle geweld rechtvaardig en vroom willen zijn, maar niets weten van de gerechtigheid die voor God geldt en die ons in Christus zo rijkelijk is geschonken. Integendeel: zij proberen zelf zó lang het goede te doen, tot zij denken met verdienste en deugdzaamheid voor God te kunnen bestaan – wat ten enenmale onmogelijk is. Dat is al die tijd uw streven geweest – en uw dwaling. Ook de mijne. Ja, nu nog vecht ik tegen deze dwaling en ben die nog niet helemaal de baas.
Daarom, mijn geliefde broeder, leer Christus, de Gekruisigde, kennen, leer aan uzelf te wanhopen en te zeggen: ‘Heere Jezus, U bent mijn gerechtigheid, maar ik ben Uw zonde. Pas ervoor op zó rein te zijn, dat u geen zondaar meer wilt wezen. Christus woont nergens anders dan bij zondaars. Hij is uit de hemel gekomen, waar Hij onder rechtvaardigen woonde, omdat Hij ook graag onder zondaars wilde verkeren. Als u die liefde beschouwt, zult u de aangenaamste vertroosting, en de vrede in uw ziel genieten’.

Maarten Luther
(uit een brief aan Georg Spenlein,
Augustijner monnik in Memmingen)

Ds. M. Klaassen