Strijd!

Strijd de goede strijd van het geloof…(1 Tim. 6: 12)

Het ware christendom is strijd. Het wáre christendom! Laten we eens letten op dat woordje ‘ware’. Er gaat in de wereld veel godsdienst om die niet het ware christelijke geloof is. Het is niet dat echte, dat eeuwen geleden ‘christendom’ werd genoemd. Er zijn duizenden mensen die ’s zondags naar de kerk gaan en zichzelf christen noemen. Hun naam staat in de doopregisters. Ze worden bij hun leven voor christenen gehouden. Ze zijn in de kerk getrouwd. Ze willen een christelijke begrafenis krijgen. Maar van geestelijke strijd en inspanning, van conflict en zelfverloochening, van waken en vechten, weten ze in werkelijkheid helemaal niets. Zo’n christendom schenkt de mens misschien voldoening, en van degenen die daar iets tegenin brengen wordt misschien gedacht dat ze heel hard en liefdeloos zijn, maar het is zeker niet het christendom van de Bijbel. Het is niet de godsdienst die de Heere Jezus heeft gefundeerd en Zijn apostelen hebben verkondigd. Het is niet de godsdienst die de ware heiligheid voortbrengt. Van de oprechte christen wordt gezegd dat hij een soldaat is, en als zodanig heeft hij zich vanaf de dag van zijn bekering tot de dag van zijn dood te gedragen. Hij moet zich echt geen moment voorstellen dat hij op weg naar de hemel kan slapen of dutten, als iemand die in een comfortabele koets reist. Als hij zijn norm voor het christen-zijn ontleent aan de kinderen van deze wereld, is hij met zulke ideeën misschien tevreden, maar in het Woord van God zal hij er geen steun voor vinden. Als de Bijbel de regel voor zijn geloof en praktijk is, zal hij merken dat in dit opzicht zijn koers duidelijk is aangegeven. Hij moet ‘strijden’.
J.C. Ryle (bisschop van Liverpool, 1816-1900)