Terstond

… en terstond op de sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde Hij. – Markus 1:21b

Terstond of zoals we het ook kunnen vertalen: onmiddellijk, direct, is een heel kenmerkend woord voor de evangelist Markus.
Alleen al in hoofdstuk 1 komen we het zo’n elf keer tegen. Als Christus gedoopt wordt, komt direct de duif uit de hemel. Onmiddellijk na Zijn doop wordt Christus de woestijn in gedreven om verzocht te worden door de duivel. Als Christus zijn discipelen achter Zich roept, volgen ze Hem terstond. En als Hij dan in KapernaĆ¼m komt, gaat Hij terstond naar de synagoge om te leren.
Markus besteedt geen aandacht aan de geboorte en aan de jeugd van de Heere Jezus.
Direct gaat Markus van start. Beter gezegd: direct gaat Christus van start! Deze snelheid in het evangelie van Markus heeft een bedoeling. Markus schrijft zijn evangelie voor de gelovigen in Rome. Zij hadden het daar niet eenvoudig.
Onder keizer Nero maakten zij aan den lijve kennis met de christenvervolgingen. Wat voelden de christenen in Rome zich machteloos tegenover dit brute geweld.
Ter bemoediging schrijft Markus hen dit evangelie. Het evangelie dat Christus tekent als de Christus die opstaat en optreedt. Die wandelt en handelt. Wat Hij zegt, gebeurt direct. Terstond!
U/jij herkent zich misschien wel in dat machteloze gevoel van de christenen in Rome. Nee, niet dat je nu direct aan den lijve vervolging om je geloof ondervindt. Toch wordt je mening niet altijd serieus genomen. En als je probeert iets te zeggen over en vanuit de bijbel, moet je maar liever je mond houden.
Wat kan ook in ander opzicht de machteloosheid zich van je meester maken. Als het je allemaal zo tegenzit en tegenloopt. Als je bijvoorbeeld niet meer uit de voeten kunt. Als je uitgeschakeld bent, aan de kant gezet… Geen uitzicht…, geen toekomst meer ziet….
Markus kon de omstandigheden van de christenen in Rome niet veranderen.
Hij wijst hen wel op de Heere Jezus Christus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde.
In onze machteloosheid mogen wij ons wenden tot Hem! Dat is maar geen doekje voor het bloeden, dat is realiteit voor een ieder die gelooft.
Lees het Markusevangelie maar door. Terstond. Zo treedt Hij op in de synagoge van KapernaĆ¼m. Zo leert Hij. Hij windt er geen doekjes om. Zijn tijd, en Zijn leven is er te kostbaar voor.
Hij heeft geen tijd te verliezen.
Dat is toch ook van toepassing op ons leven? Deze Heiland zegt tot ons allen: Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Eerst! Terstond! Veel andere dingen kunnen later nog wel.
De Heere Jezus leert hier in de synagoge. De plaats waar de wet wordt uitgelegd.
De synagoge was zo opgebouwd dat de spreker het gezicht gericht hield op Jeruzalem. De plaats van de tempel. De plek van het offer.
Zo staat Christus hier terstond voor Zijn volk. Met het gezicht direct al naar Jeruzalem.
Het geeft onmiddellijk aan wat Hij komt doen op aarde: gaan naar Jeruzalem om te sterven aan het kruis. Om het offer te brengen. En Hij gaat niet langzaam naar het kruis. Maar terstond!
Proeft u Zijn liefde? Terstond predikt Hij in de synagoge.
De wet die daar wordt uitgelegd, wil mij overtuigen van mijn zonden en verlorenheid. En wil mij uitdrijven tot Jezus Christus.
Wanneer? Terstond!
Als ik zo voor Hem leer knielen, dan zegt de Heiland: mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven!
Wanneer? Terstond!

ds. J. de Jong